tisdag 8 mars 2016

Internationella kvinnodagen firas hela dagen idag

För några år sedan samlades flera politiska partier i Vimmerby. I år har jag tagit ett initativ till att upprepa det vi gjorde för två år sedan. Det initiativet har lett till att jag informerat mig om kommunens pågående jämställdhetsarbete. En Jämställdhetsplan är skriven av ungdomspedagog Anja Persson och snart ska den läggas fram för beslut av politiken. Den är välskriven och en mycket bra plan att utgå ifrån när jämställdhetsarbetet ska intensifieras. Jämställheten är en färskvara och exempelvis lika lön för lika arbete oavsett kön är en extra viktig fråga. Kvinnor arbetar gratis sista timman på jobbet om man jämför genomsnittslönen för kvinnor och män. http://kvinnligaakademiker.se/wp/kvinnolobbyn-manifesterar-15-57/

Under denna mandatperiod är det 17 av 49 ledamöter som är kvinnor i kommunfullmäktige och det är två färre jämfört med förra mandatperioden. Fortfarande finns ett behov av att locka fler kvinnor att engagera sig politiskt. I nybildade KS AU är det två kvinnor och två män medan det är endast tre ordinarie ledamöter i KS som är kvinnor varav två representerar Centerpartiet. 
Kvinnor och attityd i politiken

08.03.2014 06:06Kvinnorna i kommunpolitiken i Vimmerby vill bli fler och ta ett steg framåt i både debatten och makten. 
Livsmönster, attityder och traditioner, omedvetna eller medvetna, är fortfarande hinder på vägen till en komplett jämställdhet.

Gemensam sak. Kvinnor från fem fullmäktigepartier går ihop för att stärka sin position i politiken. Bakre raden. Elistabeth Lago Nilsson (KD) Pia Young (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Främre raden, Eva Berglund (S) Heln Nilsson (S) och Lisa Blom (M) på god väg in i fullmäkige står upp för bättre jämställdhet. Även miljöpartiet står bakom det kravet, men deras problem är snarast av motsatt karaktär, där behövs fler män. ”Folkpartiet och Sverigedemkraterna har inte hörsammat inviten, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Inför internationella kvinnodagen, i dag den 8 mars, tog fullmäktiges första kvinnliga ordförande vald i november 2013, Ingela Nilsson Nachtweij (C) initiativ till ett tvärpolitiskt upprop där sex kvinnor från fem av fullmäktigepartierna diskuterade om kvinnors roll i politiken och om jämställdhet. 

Halvhyfsat 
I fullmäktige är 19 av 49 ledamöter kvinnor. Det är 38 procent. 
– Halvhyfsat, tycker Elisabeth Lago Nilsson (KD), ett parti som har fler kvinnor än män, två av tre, i fullmäktige. 
Bäst är miljöpartiet som har 100 procent kvinnor på sina två platser. Sämst är folkpartiet och Sverigedemokraterna som inte har några kvinnor alls i församlingen. 
De tror att att det gängse livsmönstret med ett större familjeansvar, arbete inom vård och omsorg eller skola, ger kvinnor begränsade möjligheter att vara politiskt aktiva. 
Ingela Nilsson Nachtweij talar om en Skånekommun som försöker motverka det genom att lägga nämndsammanträden på kvällstid. 
Men det handlar inte bara om antalet. det talar också om att ta plats och tid i talarstol och debatt och en större delaktighet i de maktstrukturer de fortfarande ser som i stor utsträckning manliga befästningar. 
– Det är mycket en attitydfråga. Vi måste våga ta plats och ton, men det är inte lätt. Särskilt inte för den som är ny i politiken, och är kvinna, säger Helen Nilsson (S).

Författare: Jimmy Karlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar