onsdag 16 mars 2016

Datorer i verksamheterna...

Grundskolorna i Vimmerby kommun lider av en stor brist på datorer för eleverna. Undervisningen bygger ofta på en mycket bra digital pedagogik men då krävs datorer till eleverna. Många kommuner har satsat på läsplattor, chromebooks eller laptop till alla sina högstadieelever. Några anställda på Vimarskolan uttryckte problemet så här: 

"En datorfråga? Det är en akut brist på datorer för elever på Vimarskolan. Lärarna kan inte fullfölja sina uppdrag för eleverna. Det finns i nuläget max 30 datorer på högstadiet, dessutom finns det ingen datasal. Datatillgången har minskat med att dastasalen togs bort. De flesta lärarna har byggt upp sina arbetsområden kring datorer, viket innebär att undervisning går tillbaka till den analoga undervisningen, m.a.o stenåldern. Det beror på att ITSAM tar ut för stora kostnader /dator vilket leder till att varje enhet inte har råd att ha några datorer."
 
Vimmerby kommun erbjuder kostnadsfri utlåning av laptops till alla gymnasieelever förutom ett fåtal program som inte erbjuds egna datorer. 

Kostnaden per enhet måste sänkas för att fler ska kunna använda digital teknik 2016 i kommunens skolor. Tjänstekatalogen måste ses över och vårt förslag att inrätta ett IT-råd för att verksamheterna ska bli bättre beställare är fortfarande ett mycket bra förslag som Micael Glennfalk inte ville inrätta. 

ITSAM är professionella och leds av vd Susanne Korduner och ordförande Micael Glennfalk. Min förhoppning är att ITSAM lyssnar och diskuterar åtgärder för att öka den digitala användningen och gör en aktuell analys av vad verksamheterna efterfrågar. Lärcenter valde chromebooks och fick kämpa mot ITSAM för att få den möjligheten. De är mycket nöjda med den tekniken. Kostnaden per enhet jämfört med laptops med dyr support är milsvid. Fokus måste vara användandet och verksamheternas önskemål. En dator som kostar tusentals kronor istället för en läsplatta med molnfunktioner kan vara det bästa i framtiden för både eleven och kommunens bästa. 

Vår motion om detta avslogs i KF under Glennfalks ledning.

Så här var den skriven .

 Inrättande av IT-råd 

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby Kommun

Inrättande av IT-råd

I Vimmerby Tidning har förekommit ett antal artiklar och insändare om ITSAM och de höga kostnader för IT som drabbar verksamheterna. Kommunens revisorer har även startat en granskning av hur kommunstyrelsen hanterar IT. 

Personalens oro måste tas på största allvar då IT är en central och verksamhetskritisk funktion för kommunen och all personal och elever som nyttjar IT. Utifrån det som skrivits i tidningen så är det i vissa fall en avgrund mellan de krav som verksamheten ställer på IT och vad ITSAM levererar, och tar betalt för. 

Som läget är nu så är kommunen bunden till ITSAM i enlighet med det avtal som skrevs 2012. Därför måste alla goda krafter verka för att Vimmerby kommun har ett så effektivt IT-stöd som möjligt inom ramen för avtalet med ITSAM. För att få nytta av en outsourcing-modell krävs att man är mycket aktiv som beställare för att inte hamna i klorna på leverantören. Det räcker inte att överlåta verksamheten till, i det här fallet, ITSAM och sedan slå sig till ro och bara agera via direktionen. 

Avtalet beskriver hur informationsutbyte skall ske mellan kommunerna och ITSAM men enligt Centerpartiet har Vimmerby kommun inte nått det ”normalläget”. 

Det höga tonläget mellan nyttjare och ITSAM måste dämpas och missnöjet ges en kanal för att föra fram åsikter om det som levereras. På samma sätt behövs ett forum för ITSAM att informera och diskutera rörande förändringar från deras håll. Underifrånperspektiv är viktigt för att ITSAM och Vimmerby kommuns verksamheter ska kunna återupprätta förtroendet för varandra och få till en bra samverkan. 

För att förstärka fokus på IT föreslår Centerpartiet i Vimmerby:

att ett IT-råd inrättas med medarbetare som brinner för IT och dess nytta för verksamheten. Alla förvaltningar ska vara representerade i rådet och de ska exempelvis tillsammans med ITSAM utvärdera och diskutera avtalet med dess prismodeller samt föreslå förändringar av dessa. Rådet skall även föreslå 
förbättringar av IT som verksamheterna ser behov av. I samråd med förvaltningschefer och nämnder läggs förslag till KS som driver kraven mot ITSAM. Rådet skall även informera tillbaka till sina verksamheter om hur de effektivast möjligt kan utnyttja det som ITSAM erbjuder. Ett exempel är att utreda supportfria elevdatorer som kostnadsbesparing. 

att Vimmerby kommun ställer krav på ITSAM att möta upp med en motpart till IT-rådet. 

För Centerpartiets Fullmäktigegrupp den 23 januari 2015 

Ingela Nilsson Nachtweij
Ingela Nilsson Nachtweij 
gruppledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar