lördag 5 mars 2016

Vad säger att en byskola är sämre för barnen?

Heder till Camilla Stridh i dagens Vimmerby tidning. Hon anser att de gjorde bort sig när de gick ut med en icke statistiskt säkerställd undersökning av barnens resultat på kransorternas skolor och tätortens skolor i år 9. Den undersökningen borde ha aldrig ha gjorts och framförallt aldrig ha kommunicerats i samband med skolnedläggningsförslaget. 

Jag läser om Adelövs friskola och deras verksamhet. För mig som förälder hade det varit fantastiskt att få läsa de målande beskrivningar av den pedagogiska och sociala verksamheten som bedrivs på skolan på en hemsida. Kontaktuppgifter till de tre busschaufförerna finns på hemsidan och matsedel med barnens önskelista vecka 8. Djursdala friskoleförening har haft mycket kontakter med Adelövs friskola i samband med att de förberett ansökan om friskola. Läs mer här: http://adelovsfriskola.se/

Självklart kan en byskola bli för liten men det måste värderas från fall till fall och just nu har vi fler och inte färre elever i kommunens skolor. Förberedlesklasser borde kunna arrangeras i TUNA, GULLRINGEN ELLER DJURSDALA. Det görs i Eksjö kommun där man bussar barn från mariannelund till både Ingatorp och Hjältevad för förberedelseklasser. 

Camilla Stridh anser också att Helen Nilsson ska bli KSO och att Tomas Peterson ska bli vice ordförande i BUN samtidigt som han är vice ordförande i KS på halvtid Det skulle spara cirka en halv miljon om året. Peter Karlsson borde bli andre vice ordförande och få möjlighet att bereda BUNs ärenden i presodiet tillsammans med majoritetens ordföringar, tycker jag. Camilla verkar stödja en sådan idé då hon anser att oppositionen måste bli mer delaktig i nämndsarbetet och hon kommer att stanna kvar och stötta den nya ordföranden som snart ska presenteras. BUN behöver nu stabilitet och ett starkt politiskt ledarskap anser jag. Då behövs Peter Karlsson i presidiet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar