onsdag 9 mars 2016

Jämställdhetsarbetet tar ny fart i Vimmerby

För två år sedan skrev Peter Karlsson en motion om att Vimmerby behöver bli mer jämställt. Framtagande av en uppdaterad jämställdhetsplan var ett av önskemålen och trots att motionen avslogs av S och M har det nu tagits fram ett förslag till uppdatering av vår Jämställdhetsplan och den ska snart behandlas av politiken. Förslaget är innehållsrikt och välformulerat. 

Ungdomspedagog Anja Persson har hållt samman skrivarbetet som SOF-gruppen arbetat med. Enligt folkhälsoplanen skulle arbetet varit klart i somras men nu verkar det snart vara klart. Det är välkommet!

Den andra att-satsen är lika viktig men har alltså avslagits av M och S i Vimmerby. Ett bra jämställdhetsarbete kräver att man mäter kvalité på kommunens tjänster utifrån kön enligt Gertrud Åström som är expert på jämställdhet och föreläste på folkhälsopolitiskt forum 2014. 

Vimmerby behöver bli ännu mer jämställt 

Vimmerby kommuns folkhälsopolitiska forum ägnade en hel eftermiddag till att förkovra sig i jämställdhetsarbete i mars 2014 med hjälp av experten Gertrud Åström.

Hon beskrev att man måste börja med allt utifrån kön vad gäller kvalité och tjänsteleveranser i kommunen för att ha underlag för att kunna förändra och förbättra jämställdhetsarbetet i en kommun.

Vi kan konstatera att kommunens befintliga jämställdhetsplan är antagen 20061127 av kommunfullmäktige och att den inte bygger på den senaste antagna jämställdhetspropositionen som riksdagen antagit 2005/2006 (Persson/Orback)  utan på den som antogs av riksdagen 1993/94 (Bildt/Westerberg).

Centerpartiet i Vimmerby yrkar därför
- Att Vimmerby kommuns jämställdhetsplan uppdateras och antas av Kommunfullmäktige senast juni 2015

- Att Vimmerby kommun börjar mäta kvalité i tjänsteleveranser utifrån kön, så att vi får ett mått på hur jämställda våra tjänsteleveranser är till medborgarna

Peter Karlsson
Peter Karsson (c)
Centerpartiet i Vimmerby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar