tisdag 15 mars 2016

LEADER har omformats till Lokalt ledd utveckling

I källaren på Stadshuset i Vimmerby skrevs den första visionen för LEADER-området Astrid Lindgrens hembygd. Året var 1996 och runt pennan fanns Christer Johansson, Marie Pentillä Karlsson, Berit Gunnarsson, Leif Larsson med flera. Visionen för den programperioden var:

"Få har som Astrid Lindgren i sitt författaskap och deltagande i samhällsdebatten placerat barnen i centrum. Pippis styrka och klokskap övervinner vuxenvärldens konventionella tänkande och förmår därmed vidga gränserna för det omöjliga. Emil är med sin slughet och envishet en sann entreprenör som ser affärsmöjligheter som inte uppenbaras för pappa Anton. Kännetecknande för Astrid Lindgren är också hennes utgångspunkt i samspelet mellan landsbygd och stad i ett ömsesidigt beroende. Förutsättningarna bygger på hushållning med resurser, hänsyn till miljön, livskvalitet och småskalighet. 

Den övergripande visionen för " Astrid Lindgrens Hembygd" bygger på att eftersträva en samhällsutveckling i Astrids anda och därigenom bryta en lång negativ utveckling framförallt på landsbygden. I punktform kan de grundläggande principerna för förverkligande av visionen beskrivas:
- Utgångspunkten skall vara att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för utbildning, utveckling och stimulans oberoende av bostadsort, allt enligt principen genom barnen bygger vi framtiden.
- Eftersträvan av ett samhälle präglat av miljötänkande och ekologisk balans och med insikt om att detta förutsätter att tätort och landsbygd utvecklas parallellt och i jämvikt.
- Främjande av män och kvinnors jämlika deltagande i samhälls- och arbetsliv.
- Målmedvetenhet i satsningen på kompetensutveckling som främsta medel för anpassning till framtidens krav.
- Utnyttjande och tillvaratagande av områdets unika förutsättningar för utveckling av boende med livskvalitet, småskaligt företagande och turism.

Vår vision är sammanfattningsvis att den under den kommande femårsperioden lägga grunden till en samhällsutveckling som möjliggör för människor at leva och få sin utkomst inom alla delar av det geografiska omrpådet. Modern teknikutveckling går i en riktning som minskar betydelsen av absolut närhet i arbete-utbildning-boende. Faktorer som livskvalité, miljö och natur kommer att få en ökad betydelse för en orts attraktivitet. Visionen är att "Astrid Lindgrens hembygd" skall erbjuda en kvalitativ platfform för människors liv i överensstämmande med dessa värderingar. "

I lördags var det kick off för den nya planen som ska gälla för Astrid Lindgrens hembygd 2016-2020. Läs den här: http://www.astridlindgrenshembygd.se/sitefactory/assets/download.aspx?file=/upload/images/Astrid%20Lindgrens%20Hembygd_utvecklingsstrategi_reviderad_klar.pdf

Totalt finns det 30 miljoner under hela programperioden för Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och del av Oskarshamns kommun.  Kontakta verksamhetsledare Johanna Stejdahl om du har en idé. 

Min förhooppning är att dessa medel kommer att göra stor skillnad för oss som lever, bor och verkar i Astrid Lindgrens hembygd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar