onsdag 30 mars 2016

Fokus på ökad attraktionskraft idag

Igår var Marcus Oscarsson från TV4 i Vimmerby och gav lite goda råd till oss politiker i Vimmerby. Demokratiaspekten var i fokus och att öka delaktigheten var det tydliga budskapet till oss. 

Kristina Alsér fortsatte på samma tema och gav oss råd kring hur viktigt det är med en gemensam målbild och att det krävs samverkan för att nå målet. 

Bra reklam för vårt Vimmerby fick vi via FB där Marcus Oskarsson har en sida med 150000 medlemmar. Han tackade Vimmerby för en bra dag och den har nu gillats av mer än 1000 personer på mindre än ett dygn. 

Gratis marknadsföring blev resultatet och en mycket givande dag för vår kommun, för oss politiker och för den personal som deltog i inspirationsdagen. 

Idag träffas en mycket spännande samling människor i ett möte med advisory board för projektet/processen med att göra en social, lokal utvecklingsplan för hela kommunen. 

Resultatet av det arbete som leds av Carina Östh och hennes projektmedarbetare Patric Engqvist kommer att bli avgörande för kommunens utveckling. Både hårda och mjuka faktorer kommer att ingå i strategiarbetet och målet är som sagt en ökad attraktionskraft för hela kommunen. 

Jag vill tacka alla för de inspel i arbetet som gjordes idag. Ingen nämnd, ingen glömd. Tillsammans ökar vi attraktionskraften, kommunen, näringsliv, föreningsliv, unga och gamla i hela kommunen. Den  gemensamma målbilden är ett attraktivt samhälle med hög delaktighet. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar