fredag 4 mars 2016

Strategiskt möte med Centerpartister från hela Småland i Hultsfred 3/3 2016!

Gårdagen började med ett besök vid minnesstenen från Freden i Brömsebro som förhandlades av Oxenstierna på en plats som betraktades som INGENMANSLAND mellan två åar på gränsen mellan Blekinge och Småland. Året var 1645 och avtalet innebar ett stort framsteg för Sverige. 

På kvällen samlades Centerpartister från alla Smålands kommuner för att diskutera Oxenstiernas länsindelning som nu redan nästa vecka kommer att förändras i det förslag som Kent Johansson och Barbro Holmberg kommer att lägga fram med nya storregioner som kanske ska gälla redan 2019. 

Per Schöldberg från Växjö beskrev OECDs rapport om Småland och Blekinges utvecklingspotential. En rapport som togs fram år 2013. 

Nu lyfter vi fram den igen och tar den som avspark för en diskussion om behovet av att samordna infrastrukturplaneringen , näringslivssamverkan och sjukvården i regionen. Finns ett behov av att uppdatera rapporten men många slutsatser i den gäller fortfarande. 

Bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken är avgörande för att regionsamverkan ska lyckas i framtiden. Anders Åkesson föreläste om infrastrukturens planering och tryckte på att de digitala vägarna ska betraktas som det femte transportslaget när pengarna för utbyggd infrastruktur planeras. Sverigeförhandlingen med höghastighetsbanan diskuterades. Personligen anser jag att den är mycket svår att motivera med tanke på den kostnad som krävs för förverkligandet av den nya banan. Risken är stor att befintlig infrastruktur blir eftersatt om höghastighetsbanan som ska förbinda de tre storstäderna prioriteras. Smålands vägar och järnvägar måste prioriteras i ett nationellt perspektiv och om vi samverkar bättre över länsgränserna inom Småland finns chansen till mer infrastruktursatsningar. Skåne och Västra Götland lyckas mycket bättre tack vare att de talar med en röst om sina gemensamma behov. Målet för Småland/ Östergötland måste bara detsamma på sikt. 

Vi hade en mycket bra diskussion om regionförstoringens för- och nackdelar för Småland och Öland. Vi anser att det måste studeras noggrant hur Västra Götaland har gjort när de skapade sin storregion. Östra Götaland är det självklara valet för mig med ett sammanhållet Småland, Öland och Östergötland med fyra starka orter, Jönköping, Kalmar, Linköping och Växjö. En flerkärnig region med en decentraliserad maktförflyttning. I framtiden kommer det att vara EU-nivån och den nära regionala nivån som ska styra och ha störst inflytande på människors vardag. Det är närodlad politik för mig. Fler statliga myndigheter ute i landet. Boverket i Karlskrona, Tillväxtverket i Östersund, Lantmäteriverket i Gävle är utmärkta exempel på utlokaliseringar från den överhettade Stockholmregionen. 

Slutsatsen av mötet är att de tre distriktsordföringarna ska fortsätta arbetet och samtalet med fokus på en storrregion och hur den skulle kunna bildas optimalt. Inom 10 veckor ska vi ha en ny liknande träff. Då skulle jag vilja bjuda in även Östergötland och förlägga mötet till Vimmerby. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar