fredag 4 mars 2016

Pensionärsstädning

Nedan finns en text av Tomas Holgersson som jag vill publicera då den skulle ge många vinster, tror jag. 

Pensionärsstädning

Efter prövning av en biståndshandläggare kan en pensionär få hjälp med städning var 3:e vecka, vilket enligt många är för sällan. Kostnaden är 350 kronor per timme, men kan vara lägre beroende på pensionärens inkomster och ekonomiska ställning. Ett problem med hemtjänstens städning är att den kan utföras av många olika personer, flera tio-tal under ett år kan förekomma.

Städning av ett städbolag kan fås för cirka 400 kronor per timme inklusive moms. Genom RUT-avdraget betalar staten halva kostnaden och pensionären betalar 200 kr. RUT-avdraget är begränsat till 50.000 kronor per år, men många pensionärer har så låga inkomster och därav låg skatt att begränsningen kanske ligger kring 30.000 kr för många. Det innebär ändå att staten bidrar med 15.000kr per år.

Mitt förslag är att socialen tillsammans med pensionärsföreningar och städfirmor genomför en kampanj med information och hjälp om denna möjlighet.

Fördelar:

Större valfrihet för pensionären när det gäller utförare och städintervall

Färre utförare = större trygghet för pensionären

Mera städning för mindre pengar

Städfirmorna sköter administrationen, mindre kommunal byråkrati

Hemtjänstpersonalen kan utföra annat och/eller minskas

Ger underlag för privata städfirmor

Kommunkollektivet får tillbaka större del av statens medel

 

Tomas Holgersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar