tisdag 1 mars 2016

Interpellationssvar om landsbygdsutveckling

 

Interpellation om hur landsbygden ska utvecklas i Vimmerby

 

Svar till Ingela Nilsson Nachtweij (C)

 

 

I ett nationellt perspektiv är hela Vimmerby kommun en landsbygdskommun. Därför är all utveckling som sker inom kommunen till glädje för alla invånare. 

 

För att markera vikten av utveckling har vi i kommunen nyligen inrättat en tjänst som utvecklingschef som ansvarar för frågor inom områdena kultur, fritid, besöksnäring och näringsliv. Med identifiering av de områdena vill vi också peka på vad vi lägger vikt vid i utvecklingsfrågor även om andra såsom exempelvis infrastruktur också är oerhört viktiga för en landsbygdskommuns utveckling.

 

Jag vill också nämna projekt SLUS – social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun där vi arbetar med frågor kring attraktiva livs- och boendemiljöer i nära samarbete med medborgare, näringsliv och föreningsliv.

 

Så till dina frågor.

 

Arbetet med att slutföra det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet avstannade efter sommaren 2014 då vi gick in i en valrörelse. Efter valet kom en tid av politiska överläggningar samt hamnade fokus på att rätta till kommunens svaga driftekonomi.  Det är vår avsikt att snart återuppta och slutföra arbetet med programmet samt föra det till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Det finns för närvarande inga planer att tillsätta en landsbygdsutvecklare i kommunen.

 

Majoriteten har i sin samverkan som mål att hela Vimmerby kommun ska utvecklas väl, vilket först kräver en sund ekonomi samt starka näringar, inte minst inom besök, naturresursnyttjande och övriga befintliga företag. Detta ger en välmående och utvecklande kommun såväl i stad som landsbygd.

 

Kommande satsningar ska identifieras i det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet och ett antal goda idéer lyfts också fram i de lokala utvecklingsplanerna som presenterades år 2013.

 

 

 

 

Tomas Peterson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar