fredag 2 september 2016

LST kovänder och förbjuder öppnandet av dammluckorna. Dags för regeringen och miljöministern att ta tag i Yxerns dammluckor

Uppdaterat kl. 11.51 den 2/9. 

OBS! http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/7286/lansstyrelsens-besked-ni-far-inte-oppna-luckorna/

Äntligen! Ett positivt beslut för Yxern och för alla de som bor, lever och verkar runt Kalmar läns största sjö: 

Ingen är gladare än jag för detta besked och nu är fokus på att hitta en samsyn för en långsiktig lösning med naturlig avrinning för sjön Yxern. 

Skrivet 05.00 idag den 2/9 

Nu måste regeringen agera då vi inte verkar lyckas förhindra att regleringsföretaget öppnar dammluckorna vid vattenivån 90.05 m ö h. Troligen är vi bara några veckor från den situationen och ingen kan förklara för mig hur sjön ska kunna återställas om dammluckorna öppnas och nivån sjunker till tröskeln på 88.98 m ö h. Dammluckorna ska enligt domen inte stängas igen förrrän nivån åter är 90.05 men hur ska den kunna bli det med öppna luckor. En snörik vinter och översvämningar är ett faktum nedströms Yxern och en sjö som till ytan är halverad för lång tid framöver. Detta måste förhindras och det verkar bara vara regeringen som kan peka med hela handen nu. 

En felskrivning i vattendomen från 1938 misstänker Regleringsföretagets ordförande men väljer trots detta att inte lyssna på Kammarkollegiets jurist. Det finns inget som säger att tillståndet som regleringsföretaget har innebär att dammluckorna måste öppnas vid 90.05 eller att sjön måste tappas på 800 liter per sekunden när risken för miljöskador är så stor.

Liknelsen med att bara för att man har ett tillstånd att bygga ett hus så behöver man enligt juridiken inte bygga huset tycker jag är talande. 

Varför vill regleringsföretaget förstöra sina egna förutsättningar för en framtida elproduktion? 

Jag hoppas nu att alla aktörer i samklang kan enas om att verka för en sjö med naturlig avrinning? Vimmerby och Västerviks kommuner har uttryckt den viljeinriktningen. Nu inväntar vi de övrigas uppfattning i denna fråga. Den 26 oktober hålls ett viktigt möte om detta i Västervik. Tills dess hoppas jag att regeringen förhindrat att dammluckorna öppnas och att vi har ett förslag framme kring hur vi alla vill att Yxern ska skötas i framtiden. Naturlig avrinning är målet, som jag ser det. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar