fredag 30 september 2016

Resecentrum och Torgtrafiken och en f d KSO:s besked

Micael Glennfalk kommenterar igår mitt blogginlägg så här :

"Resecentrum är mycket riktigt en viktig pusselbit för inte bara besöksnäringen, utan också för Stångådalsbanan. En öppen väntsal är mycket viktigt. Bättre att kommunen behåller fastigheten och använder övervåningen till kontor eller övernattning för pendlande tjänstemän. Det finns också nationellt bidrag att hämta till skötseln, om jag inte minns fel. Den blir säkert underprissatt i budgivningen och när den väl är såld finns inget löfte som behöver hållas. Mycket pengar har lagts inte minst på plattform och gångstråk. Resecentrum är en viktig del i vår kollektivtrafik. Betr torggatorna kan man inte fortsätta missgynna handeln nedan Statt som man gjort. Frågan är uppe centralt hos Svensk Handel. Västerviks gångfartsgator är föredömen."

Det som förvånar mig är att jag uppfattade att det var samtal mellan dåvarande KSO Micael Glennfalk och en intressent av Resecentrum som föranledde att samhällsbyggnadschefen och utvecklingschefen lade ut Resecentrum för försäljning. 

Någon uttalar att det är bra att lägga ut denna fastighet för försäljning för att få veta värdet på den. 

Nu känns det som att dessa frågor snart kan få ett avgörande. Det behövs tydliga besked från våra båda kommunalråd i dessa frågor och beslut i kommunstyrelsen. Den 4 oktober på KS eller KS AU finns inte dessa ärenden uppe. 

Jag förväntar mig beredning av båda den 10 oktober eller 31 oktober för att KS ska kunna besluta i november. 

Kommunala oljepannor borde snarast ersättas med fossilfri uppvärmning. Naturvårdsverkets satsning "Klimatklivet" kommer att förlängas och vi i KS borde ge ett uppdrag att undersöka om det finns möjligheter att få bidrag för att byta oljepannorna i Djursdala skola, Resecentrum och i Pelarne skola. Den insatsen skulle få mycket bra klimateffekter då koldioxidutsläppen från dessa tre oljepannor är höga jämfört med alternativ som pelletspannor eller bergvärme. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar