lördag 3 september 2016

Redaktör Alf Wesik skojar med mig idag!

Redan i somras, i slutet av juli hade jag fått nog av att Yxern-frågan inte löstes konstruktivt. Vi befann oss redan då i en situation där Regleringsföretaget, Tekniska verkens externa jurist och Länsstyrelsen i Kalmar inte lyckades vara konstruktiva för Yxerns bästa. 

Den 23 juli ökades tappningen av sjön i en tid då motsatsen krävdes för att sjön inte skulle tappas på vatten i så snabb takt. Alla insåg ju redan långt tidigare att det var minskad tappning som krävdes. Den 29 juni bjöd Tekniska verken in till ett möte med kommunerna och länsstyrelsen som egentligen inte ledde någonstans tyvärr. 

Jag skrev då ett öppet brev till vår miljöminister Karolina Skog. Det publicerades i olika media som exempelvis på webben i Vimmerby tidning http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/oppet-brev-till-sveriges-miljominister-karolina-skog-20160727/ , http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/6426/nilsson-nachtweij-skickar-oppet-brev-till-miljoministen/#.V5W-UyjjMRs.facebook

Igår valde jag att återigen skicka brevet med en uppmaning att svara mig nu två månader efter att jag skickade brevet. Informerade givetvis även media om detta. 

Döm om min förvåning när jag läser det första brevet återigen i sin helhet i Vimmerby tidning idag. Inget nämns om att det skickades den 25 juli 2016 och att jag väntar på svar. 

Därför skriver jag det här så att ni därute inte tror att jag skrivit detta brevet nu. Alf Wesik valde samma publicering efter två månader. Jag ska fråga honom om skälen till det. För mig är det faktiskt obegripligt. 

Jag beskriver i brevet daterat 25 juli att "katastrofparagrafen" i Miljöbalken skulle kunna användas för att förhindra stor miljöskada. NU väljer äntligen Länsstyrelsen i Kalmar att använda denna paragraf. Igår kom beskedet om beslutet att förelägga regleringsföretaget om att minska tappningen. Bra att det sker till slut även om vi är många som hade önskat att detta hade beslutats för flera månader sedan.  

I dagens Vimmerby tidning så finns Jimmy Karlssons väl genomarbetade texter om att Länsstyrelsen nu äntligen tagit det beslut som hade behövts i somras nämligen att kräva att regleringsföretaget minskar tappningen och frångår vattendomen.http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/kalmar-lan/-lansstyrelsens-beslut-en-skrall--20160902/

 Max. 100-200 liter istället för de 800 liter per sekund som tappas idag. Jag kommer att följa att detta verkställs på www.yxern.se http://yxern.se/vattenflode.html . Där kan man klicka sig in och studera tappning och vattenstånd årsvis sedan 2003. Regleringsföretaget har uppdraget att publicera dessa diagram. 2010 kan jämföras med 2016 och då finner man hur sjöregleringen påverkar vattenståndet i sjön. Detta måste förändras som jag ser det.

Nu följer därför ett hårt arbete för att ta fram en förstudie för att hitta en finansieringsplan för att återställa Yxern till en naturlig avrinning och en prövning av vattendomen som leder till samma sak dvs det enda naturliga i dagsläget, en naturlig avrinning där sjöregleringen avslutas. Konsekvensen blir kanske lite mindre elproduktion nedströms Yxern. 5-10% mindre kraftproduktion beroende på nederbördsmängder osv. men det kan med modern teknik bli en bibehållen eller ökad kraftproduktion. Givetvis ska omlöp finnas vid alla kraftverken. 

Min förhoppning är att vi har ett konkret förslag till handlingsplan för att nå detta mål framme redan den 26 oktober då vi träffas i Västervik. 

Igår morse innan beslutet från LST kom så skickade jag detta mejl 

________________________________________
Från: Nilsson, Nachtweij, Ingela
Skickat: den 2 september 2016 08:45
Till: karolina.skog@miljopartiet.se
Kopia: jimmy.karlsson@vimmerbytidning.se
Ämne: VB: Brev till miljöministern

Hej! För två månader sedan skickade jag detta brev till dig och nu två månader senare är läget än mer akut för Yxern eftersom vattendomen säger att dammluckorna ska öppnas helt när vattennivån är 90.05. Nu är nivån cirka 90,25 vilket är minst två meter under normal nivå för sjön. Vad händer om dammluckorna öppnas och sjön sjunker ytterligare 1,10 meter och hur ska sjön kunna återställas om luckorna ska hållas öppna? Denna katastrof måste avvärjas. Läs mer i artikel som publicerades i Vimmerby tidning idag. Länk nedan.

Jag undrar nu om Du som miljöminister kan svara på mitt brev och vädjar till Dig att agera. MVH // Ingela Nilsson Nachtweij oppositionsråd Vimmerby kommun


http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/kalmar-lan/-2016090280255722/

Med Vänlig Hälsning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar