lördag 3 september 2016

Årsmedeltappning, Yxern, 2010-2015

Årsmedeltappningen har varit enligt Regleringsföretagets egna diagram: 

2010:  2770 liter /sekund

2011: 2320 liter per sekund

2012: 1560 liter per sekund

2013: 1460 liter per sekund

2014: 1060 liter per sekund

2015: 1440 liter per sekund

Detta bevisar att regleringsföretaget trots lågt vattenstånd 2014 valde att öka tappningen år 2015 då den borde ha minskats. Man räknade med ökad nederbörd jämfört med ett normalår men tyvärr blev det ett år med minimal nederbörd. 

2010 var ett år med mycket vårflod och man tvingades frångå vattendomen för att minska översvämningar i Totebo. 

Nu krävs regleringsföretaget på konsekvenser för sjön om man ska följa vattendomen och en utredning om tröskelvärdet är felskrivet i vattendomen från 1938. 

Äntligen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar