tisdag 13 september 2016

Näringslivet expanderar i Vimmerby

RM investerar tio miljoner och bygger ut. 

ÅBRO rapporterar om ett bra år.

Ljunghälls likaså.

Många småföretag där stor tillväxtpotential finns rapporterar om expansion. 

Besöksnäringen med dragloket ALV beskriver en av sina bästa säsonger i Vimmerby. 

Arbetslösheten bland unga är näst lägst i länet och långt bättre än genomsnittet i riket.

Nu gäller det att kommunen får ordning på sin ekonomi för att kunna matcha näringslivets framgångar. 

Vi blir fler i kommunen och det är viktigt för att vi ska kunna växa. 

Attraktionskraften ökar trots en del utmaningar. 

De viktigaste att åtgärda är infrastrukturen och den låga utbildningsnivån. Kompetensförsörjningen är avgörande för kommunens framtid. Nya vägar och en satsning på 150 fler högskoleplatser är viktig. 65 miljoner är sökta och jag hoppas att de finns med i höstbudgeten som presenteras nu på tisdag. 

Infrastruktursatsningar behövs också nu och då menar jag satsningar på rv 23/40 och 34 , Stångådalsbanan och ny infart till Krönsmon. Fiberutbyggnaden måste också fortsätta och den västra kommundelen måste få tillgång till bredbandsutbyggnad vilket den östra delen av kommunen fått möjlighet till tack vare ett engagerat arbete av många medborgare i kombination med Vimmerby fibers investeringar i bredband. Slutrapporten för Vimmerby fiber måste fram för att vi ska kunna göra en plan för fortsättningen och vi behöver även ta vara på de investeringar som är gjorda på ett effektivt sätt. Peter Högberg och Tomas Peterson har Kommunstyrelsens uppdrag (sedan slutet av 2015)  att presentera hur vi ska gå vidare med fiberutbyggnaden. Vi väntar med spänning på deras rapport till KS. Den bör presenteras på KS den 4 oktober. 

Idag ska jag träffa Tomas Peterson och Samhällsbyggnadschefen samt ekonomichefen för att diskutera investeringsbudgeten för 2017. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar