måndag 12 september 2016

Demokratiarbete i Vimmerby kommun

Nu har jag fått veta att det tidigare varit regel att oppositionen fått delta i pressträffar efter kommunstyrelsens sammanträden. Fullt förståeligt tycker jag så att det inte blir några missförstånd vad gäller tagna beslut. 

Förra veckans beslut om investeringen av läktare som togs enigt fick en helt annan beskrivning i media på grund av hur Peter Högberg hushållade med sanningen på mediaträffen efter KS. Media har inte tillgång till justerat protokoll så det är mycket viktigt att de får rätt beskrivning av oss politiker efter möten.

Antingen släpper M och S in oss i oppositionen på pressträffen efter KS eller så får vi inrätta en pressträff med oppositionen direkt efter majoritetens pressträff. 

Jag ska lyfta denna fråga på KS AU i eftermiddag. En mycket viktig demokratifråga. 

Troligen är denna attityd att inte släppa in oppositionen en följd av förre kommunalrådets demokratisyn. Det finns mycket att arbeta med i Vimmerby kommun vad gäller både demokratiutveckling och medborgardialog efter fem år med M i ledningen och två år med M och S i ledningen. Sista halvåret har det dock gjorts stora framsteg för oppositionens delaktighet vilket också syns i kommunens inre arbete på ett mycket tydligt sätt. Demokratiarbetet måste vi alla ta ett stort ansvar för.

Min motion om att vitalisera kommunfullmäktige är ett steg i demokratiutvecklingen. Web-sändning av KF och voteringstavlor är två av förslagen i den motionen. Medel finns i budget men än har det inte märkts. Jag hoppas att det blir investeringar i plenisalen snart. Längtar till höstens första KF den 26 september kl. 17.30 då vi ska fatta flera bra beslut för kommunen. VÄLKOMNA!

Här på denna hemsida i högerkanten kan ni läsa alla motioner och interpellationer som vi lagt i KF sedan 2010: http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Vitalisering-av-kommunfullmaktigesammantraden/

Motion om vitalisering av kommunfullmäktigesammanträden

Kommunfullmäktigesammanträdet i oktober och november 2014 har pågått till midnatt och avbrutits innan hela ärendelistan som kungjorts gåtts igenom. Det finns en risk att kommunallagen inte följts i samband med dessa sammanträden då ett ärende om entledigande ska avgöras på det sammanträde då det kungjorts.

Det finns stora behov av att effektivisera kommunfullmäktigessammanträden på det sätt som man redan gjort i många kommuner, för att vi inte ska riskera att demokratin urholkas och att de direktvalda ledamöterna i kommunfullmäktige tröttnar på alltför långa sammanträden och att de därför avstår från att debattera viktiga ärenden. Det finns också en risk att beslutsfattandet blir mindre demokratiskt om ledamöterna är alltför trötta och inte kan hålla fokus under mötets sista ärenden.

Undertecknad mätte talartiden för att mäta jämställdheten i kommunfullmäktige under 2014 och dessa mätningar visade att det endast undantagsvis gjordes anföranden som var mer än sex minuter långa och repliker som var mer än en minut. Alla som står på talarlistan bör också förbereda sig och vara beredda när det är dags att gå upp och det skulle också kunna inrättas en tredje tillgänglighetsanpassad talarstol för att replikskiften och anföranden ska kunna gå snabbare. Alternativt kan även mikrofoner på ledamöternas platser nyttjas för repliker.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

Att Vimmerby kommunfullmäktige ändrar i sin arbetsordning så att maxtiden för anförande minskas från 10 till 6 minuter och replik från 2 till 1 minut.

att Vimmerby kommun inför websändningar av kommunfullmäktigesammanträden

att Vimmerby kommun köper in en voteringstavla till kommunfullmäktigesammanträden, ungdomsparlament mm.

Vimmerby den 11 december 2014


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar