måndag 12 september 2016

Föreningar och kommunen måste stärka sin samverkan

Stefan Bragsjö som är en av de eldsjälar som arbetat hårt med integration inom Vimmerby IF uttrycker att föreningen vill ha ett avtal så fort som möjligt. 

Jag välkomnar detta uttalande och har en förhoppning att kommunens finansiering av investeringarna kring CEOS kan få ett klargörande avtal så att alla vet vad som gäller. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/7429/vif-vill-ha-ett-avtal-klart-sa-fort-vi-bara-kan/

Inte minst utifrån rättviseperspektivet att alla föreningar ska behandlas jämlikt i vår kommun så är det viktigt att avtal med Vimmerby IF upprättas när arenan nu snart är klar och färdigställd och slutbesiktigad. 

Jag uttrycker detta i en insändare som publicerades på webben i två tidningar förra veckan. 

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/centern---kommunen-och-alla-foreningarna-maste-samverka--20160908/


INSÄNDARE:Centerpartiet och Vänsterpartiet i Vimmerby yrkade på två att-satser som M och S inte biföll på senaste KS-sammanträdet.

Vi vill förtydliga att syftet med dessa båda att-satser är att snarast få till de avtal som krävs för att föreningen och kommunen ska veta vad som gäller framöver. Vi ser ett behov av tre avtal, ett för gräsplanerna, ett för omklädningsrummen och ett för konstgräsplanen.

Målet är att alla föreningar i kommunen ska få till avtal med tydliga riktlinjer för verksamheterna och deras förutsättningar i form av skötselbidrag, lokalt aktivitetsstöd mm.

För att detta arbete ska lyckas krävs samverkan mellan kommunen och föreningslivet samt i viss mån även näringslivet som sponsorer. De flesta föreningarna äger sina egna anläggningar med några få undantag och det är bland annat Vimmerby IF och Vimmerby Hockey. Det är en utmaning att formulera avtal och utforma föreningsbidragen så att de kommunala stöden fördelas rättvist när vi har  olika upplägg för ägandet av anläggningarna i kommunen.

Vi måste få en transparens och en tydlighet vad som gäller så att likställighetsprincipen i kommunallagen följs. Den säger att en kommun inte får särbehandla en enskild medborgare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar