lördag 17 september 2016

Naturlig avrinning och avslutad reglering av Yxern är målet

Vimmerby och Västerviks kommuner är överens om att målet är en naturlig avrinning.

Anders Jonsson förklarar i en insändare i Västervikstidningen den 15 september att naturlig avriining kan vara ett framtida alternativ för Yxern. (foto nedan)

Den 26 oktober träffas de politiker i de tre kommunerna som är berörda av denna fråga i Västervik. Tills dess måste vi få fram alla underlag som krävs för att förklara att det är en avslutad reglering och en större ombyggnation som krävs för att sjön återigen ska vara som den var före sjöregleringen och byggnationen av dammluckorna vid utloppet. Tröskeln kan också vara felbyggd vilket Regleringsföretaget fått tre månader på sig att undersöka och redovisa skriftligt till Länsstyrelsen i Kalmar. 

Regleringsföretaget planerar nu i veckan att minska tappningen till 100-200 liter per sekund eftersom de räknar med att nivån 90.05 inträffar snart. Detta torra och varma väder orsakar stor konsekvens för våra sjöar och vattendrag och Yxern i synnerhet på grund av sjöregleringen. 

Sjöns areal påverkas stort av den låga vattennivån och det är förändrade förutsättningar enligt SMHI och jag kopierar den statistik som Anna Johansson lagt ut på FB nedan: 

Det finns även en karta publicerad i Frödingehallen med nuvarande sjöyta inritad. (nedan)

"Satt och kollade SMHI:s statistik. Begrunda följande: Yxern 19890101- Areal: 16,24 km3 vid vattennivån 91.0 m.ö.h.  1996080- Areal -14,9503 km3 vid vattennivån 91,9. Alltså 1,3 km3 mindre trots c.a 1 meter högre vatten. Om lågvattnet omkring 1991 gav så mycket igen växning ,hur mycket blir det inte nu?"

Fler data från SMHI: 1938: medeldjup 8,1 2005: 5 meter. Volym 1938:135,31 2005: 71. Alltså har nästan hälften den ursprungliga vattenvolymen försvunnit. Vattenståndet 2005 var ett av de bättre omkring 92.2

Min slutsats är att syftet med vattendomen från 1938 är sjösänkning som nu leder till en kraftigt minskad sjö till ytan. Stor miljöpåverkan som snart måste få ett slut. Vi är många som arbetar i samma ritkning nu, tack till alla som engagerar sig. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar