söndag 25 september 2016

KS AU och KF imorgon den 26 september

KS AU sammanträder imorgon eftermiddag och direkt därefter är det KF. Kungörelsen kan Du läsa här : http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_2016-09-26.pdf

På gruppmötet beslutades att vi ska lägga två tilläggsattsatser på ärende 15 om investeringen av läktare på CEOS. Skälet är att KS måste få kontroll på kommunens driftkostnader och avtal kring vad som gäller ger tydlighet och budgetarbete och budgetuppföljningar blir mycket lättare att göra när man inte får oförutsägbara hyresförluster på hundratusentals kronor som vi haft de senaste åren. 


att avtal mellan föreningar som saknar avtal med kommunen snarast skrivs när nu denna investering i kommunens egen anläggning görs så att alla avtal mellan kommun och föreningar blir tydliga 

att investeringen av läktaren finansieras med hjälp av hyresintäkter 

På allmänhetens frågestund är Du som medborgare i Vimmerby kommun välkommen upp i talarstolen att ställa en fråga till någon av oss ledamöter. Frågan ska vara enkelt formulerad och kunna svaras på direkt och någon debatt är inte möjlig. Ta chansen att få ställa en fråga och få ett snabbt svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar