fredag 16 september 2016

Många bra möten igår

Jag hade en riktigt bra dag igår som avslutades med ett intressant och viktigt möte i Hultsfreds kommun. 

Johan Hedin och Anders Åkesson var på besök i norra länet.  5000 namnunderskrifter från vår kampanj för "Fler poliser i Kalmar län" överlämnades till Centerpartiets ledamot i justitieutskottet Johan Hedin. 

Centerpartiet har initierat en debatt i riksdagen om polisens situiation och den äger rum på onsdag den 21 september och sänds i SVT Forum kl. 10. 

Johan Hedin tackade ödmjukt för namninsamlingen och för det arbete för "Fler poliser i Kalmar län" som Kalmar läns distrikt av Centerpartiet har genomfört med strort stöd av vår medarbetare Karin Helmersson som samordnat all organsiation kring kampanjen. 

Centerdistriktet och Hultsfredskretsen bjöd in till ett öppet möte på Valhall igår kväll och Vimmerbyketsen bjöd in alla sina medlemmar till denna paneldiskussion som leddes av Anders Åkesson. Johan Hedin fick med sig flera inspel till arbetet i riksdagen och i justitieutskottet. Han lovade att arbeta för fler poliser i Kalmar län. 

Centerpartiet har avsatt 520 extra miljoner till polisen 2017 medan regeringen aviserat 100 extra miljoner. Bara region Syd prognosticerar ett underskott på 107 miljoner 2017 så man undrar över hur de extra 100 miljonerna ska räcka till de behov av försträkning som finns i landets sju polisdistrikt. 

Vimmerbykretsen stöttade Hultsfredskretsens insamling på Hulltsfreds marknad och vi samlade in ett namn i minuten på marknaden som pågick 6 timmar. Totalt samlades 1607 namn in i Hutlsfreds kommun vilket är mer än 10% av Hultsfreds befolkning. Signalen till Stockholm är tydlig. Det är inte bara storstadsområden som behöver fler poliser för att upprätthålla den trygghet som befolkningen förväntar sig. 

Problem med åklagarsystemet och ett exempel på hur man arbetar med snatteri i exempelvis Holland med samverkan med köpmännen diskuterades. 

En bra dag och viktiga möten fyllde min torsdag. Tacksam för den. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar