onsdag 28 september 2016

Investeringsplanering

KS AU bereder just nu budgeten för kommunen och det arbetet fortskrider kontinuerligt. Till den 4 oktober ska alla nämnder lämna in sina detaljbudgetar till KS AU och på tisdag har KSAU det första mötet kring den detaljerade budgeten som ska antas av KS och sedan ska kommunens budget för 2017 beslutas tillsammans med skattesats på KF i november. 

MEN investeringsbudgeten är inte klar och beredd av hela KS AU då M och S nyligen gjort ett tydligt utspel om att de vill bygga en ny skola istället för att renovera AL-skolan, vilket påverkar investeringsplaneringen. 

Centerpartiet diskuterade detta på sitt förra gruppmöte och vi efterfrågar underlag och flera olika alternativ. Kanske är det bästa att fundera över att samlokalisera och fundera över effektiviseringar och strukturförändringar i tätorten i befintliga lokaler istället för att projektera en stor investering i en ny skola just nu. Vi i oppositionen har också länge fört fram att vi bör använda befintliga skollokaler mer effektivt i kransorterna genom att samlokalisera förskola och skola samt erbjuda fler att gå i exempelvis natursköna Djursdala skola. Det finns nämligen andra behov av investeringar också. Ett nytt äldreboende senast 2021 signalerar Socialnämnden. BUN har behov av både förskola och skola. Vi behöver även mer gruppboende och bostäder för att få snurr på bostadsmarknaden i Vimmerby. Många äldre bor kvar i sina villor trots att de hellre skulle vilja flytta till ett mer bekvämt alternativ med mindre trädgårdsskötsel och underhåll. Det saknas alternativ och antingen måste vi stumulera den privata marknaden att bygga eller så måste vi underlätta för vårt Vimarhem att bygga på exemplevis Pistolsmeden. Ett integrerat gruppboende med vanliga lägenheter vore bäst där. 

En tydlig strategisk plan för investeringsbehoven kopplat till låneramen förväntar jag mig att ledningsgruppen levererar i samband med budgetberedningen framöver. Vi politiker behöver det stödet nu som jag ser det, för att kunna besluta om en långsiktigt hållbar investeringsbudget. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar