onsdag 14 september 2016

Demokrati- och utvecklingsarbete i Vimmerby kommun

Det är intressant att vara oppositionspolitiker i Vimmerby kommun med en lila allians som bjuder in till möte om att revidera förslaget till investeringsbudget för att krympa från 60 till 35 miljoner igår eftermiddag med ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen. Mötet avbröts abrupt efter en timma för att de båda kommunalråden skulle på ett annat möte. 

Presskonferens på Stadshotellet för att presentera ett förslag på en ny stor investering var mötet de skyndade till.

Kommunalråden förflyttar sig alltså från ett möte med fokus på att hålla nere investeringarna till ett annat möte med fokus på att bygga en ny skola för kanske 250-300 miljoner. Oppositionen informeras via media och tidningarna ringer direkt och undrar vad vi i C anser om deras nya förslag. 

Givetvis har KS AU diskuterat renovering av AL för 45 miljoner kontra ett bygge av en ny skola. Realistiskt säger dock vår bank Kommuninvest att Vimmerby kommun är högt belånade på grund av investeringar i kraftvärmeverk, nytt äldreboende, företagstomter och ny förskola vid Lunden. Det diskuteras även ny infart till Krönsmon, fortsatt fiberutbyggnad i västra kommundelen, ny vattentäkt, nytt reningsverk, slutdeponi mm. Därför kommer det att bli mycket svårt att inrymma en stor investering inom de närmaste åren. Skattehöjning nämns inte i sammanhanget. Ej heller privat finansiering. 

Den 19 augusti har Centerpartiet gruppmöte i Rumskulla. Då ska vi diskutera Moderaternas och Socialdemokraternas förslag om att bygga en ny skola. Tills dess förväntar jag mig mer underlag kring hur de resonerar utifrån investeringsbudgetens förutsättningar 2016-2020 som vi just nu bereder. Behovet som nämnderna redovisat är exklusive en ny skola 365 miljoner 2017-2021 men det är som sagt under beredning. Ingen post i liggande förslag till investeringsbudget finns på en ny skola så det är väl tidigast 2022 man tänker sig denna investering. Men det vill jag ha på pränt före gruppmötet. Pressinformationen kring förslaget i sin helhet finns på kommunens hemsida: nyhet.http://kommunalradettomas.blogspot.se

Hur som helst så är det ett mycket intressant resonemang om demokrati och ologiska alliansbyggen i dagens Vimmerby tidning. Alf Wesik beskriver hur svikna många väljare känner sig när M och S efter ett val bildar allians. 

Jag välkomnar slutligen att M och S äntligen uttrycker vad de vill åstadkomma tillsammans. Det enda vi sett av det hitills är skolnedläggning på landsbygden, minskning av Kulturskolan, nedläggning av matsalar för äldre och en vision om att få ordning på kommunens ekonomi tillsammans. På Peter Högbergs blogg fanns ett gemensamt manifest för vad S och M ville åstadkomma under mandatperioden vid jul 2013. Något mer har inte kommit utöver förslaget till budget 2014 som ledde till en folkomröstning. Nu kommer en gemensam vision om att bygga en ny skola under nästa mandatperiod. Hur de tillsammans ska genomföra en medborgardialog med föräldrar, samhällsgrupper och forskare för att nå målet "En ny Astrid Lindgrens skola" ska bli mycket intressant att följa och delta i. 

Noterar att de flesta och främsta företrädarna för M och S har bytts sedan den lila alliansen bildades. De kvarstående är Peter Högberg och Helen Nilsson. Den 23 december 2013 var det Kenneth Björklund, Micael Glennfalk och den tilltänkta efterträdaren Claes Roos som hade pressträff och presenterade att trygghetsboende och förskola är prioriterat under innevarande mandatperiod. Nu är det Tomas Peterson, Marie Nicholsson och Lis-Astrid Andersson som framför den lila alliansens politik i Vimmerby kommun tillsammans med Helen och Peter. Ny skola är nu prioriterat för nästa mandatperiod. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar