måndag 19 september 2016

KS imorgon

Vi har bara åtta punkter på dagordningen imorgon. Läs kallelsen på kommunens hemsida:

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20KS%202016-09-20.pdf

Den viktigaste är punkten med information om budgetberedningen kl. 10-11. Där hoppas vi på mer underlag kring utspelet om en ny skola som kom från M och S förra veckan. KSO har informerat på sin blogg. Det är hittills den enda informationen som oppositionen har tilldelats om det. 

http://kommunalradettomas.blogspot.se/2016/09/framtidens-skola-planeras.html

Finns också ett resonemang om drift och investeringar på : 

http://annikahogberg.blogspot.se

Ikväll har vi i C gruppmöte i Rumskulla med websändning för den medlem som vill delta digitalt. 

På torsdag har vi oppositionsmöte inför kommunfullmäktigesammanträdet som jag blivit ombedd att ha i egenskap av oppositionssamordnare och där M och S beskrivit att oppositionssamordnaren har ansvaret att informera alla oppositionspartier. 

KD MP, och V kommer. L och SD har jag inte hört något ifrån ännu. I våras efterfrågade KD fler möten med oppositionen och vi börjar nu med detta möte så vi får diskutera former och frekvens för gemensamma avstämningar inför KF. Budgetberedningen inför detaljbudget som ska antas i november behöver diskuteras liksom det ovan beskrivna utspelet från M och S om byggandet av en ny skola i Vimmerby för att ersätta AL-skolan. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar