söndag 4 september 2016

Namn på bostadsområden, områden och gator i Vimmerby

Jag kommer att skriva en motion om att vi behöver ta ett helhetsgrepp om namnsättningen av bostadsområden, gator mm i hela Vimmerby kommun.

Jag har länge försökt att påtala att det nya bostadsområdet INTE ska kallas ÖSTER FOLKETS PARK eller förlängningen ÖRNGATAN. 

Jag hade en namnförslagstävling på vårmarknaden och då föreslogs flera mer fantasifulla namn: Blombacka, Lyckebo mm.

Jag läser om våra bostadsområden och finner namnen BORSTINGEN, ÅKERN och ÖSTER FOLKETS PARK och jag vill verkligen att vi ska ta ett helhetsgrepp om detta. Borstingen är för mig en sjö och inte ett bostadsområde. ÅKERN är bara konstigt, tycker jag. Vem vill bygga sitt drömhus på ÅKERN? HAGALID är en gård i närheten av detta bostadsområde och det vore rimligt att döpa det området till ett eget namn. 

Någon berättade att villområdet SVINHAGEN eller 50-husen inte alls har någon status på kommunens kartor utan det är folkmun som skapat och använder dessa namn. Fullt förståeligt men klart obegripligt för nyinflyttade att orientera sig efter. 

Mikael Sandström har många synpunkter på detta i egenskap av engagerad styrelsemedlem i föreningen Bevara Vimmerby. Han föreslår exempelvis att torget framför Rådhuset ska döpas till Astrid Lindgrens torg. 

Vad tycker du om kommunens olika namn på sina delar och gator?

Min motion kommer att föreslå att vi inrättar en namngrupp som föreslår en helhetsbild av namn på gator och bostadsområden till KF som får besluta. Fokus ska givetvis vara att öka kommunens attraktionskraft med ledorden ANSVAR; MOD och FANTASI som grund. 

Bra om exempelvis Mikael Sandström med sitt stora intresse för denna fråga kan ingå i namngruppen, tycker jag. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar