onsdag 7 september 2016

Ett enigt KS beslutade om att investera i miljöåtgärder och läktare på CEOS arena

Det är beklämmande att läsa Peter Högbergs uttalande om oppositionens att-satser kring investering av läktare på CEOS ARENA. 

Det är självfallet klokt att flytta Vimarvallens läktare till CEOS ARENA innan man asfalterar runt konstgräsplanen för att åtgärda att granulat inte försvinner exempelvis ner i Lillån. Om man först asfalterar och sedan ska bygga läktare så blir konsekvensen att asfalteringen troligen får göras om. 

Därför röstade ett enigt KS för att dessa båda investeringar ska genomföras helst före vintern om det är möjligt. Vi ställde frågor om det krävs upphandling av detta och fick svaret att det inte krävs så åtgärder kanske hinner göras före snöns infallande. 

Oppositionen föreslog också att avtalen med Vimmerby IF ska skrivas klart innan anläggningen åter tas i bruk efter investeringarna och att alla fakturor ska vara betalda/reglerade innan anläggningen åter tas i bruk. Vi ser det som en nödvändighet av rättviseskäl mellan alla föreningar i vår kommun att efter år av oklarheter gällande hyresavtal mellan kommunen och Vimmerby IF så ska dessa på plats. Kommunen har nämligen stora hyresförluster efter att Peter Högberg misslyckats att skriva avtal med Vimmerby IF i egenskap av ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 

Det finns exempelvis en hyra på 100000kr som ännu inte är betald och som fakturerades i december 2015 av Vimmerby kommun. Det finns ytterligare oklarheter men jag nämner bara denna faktura här idag. Hyresförlusterna är totalt 400000kr för 2016 för kommunens fritidsanläggningar. 

Våra att-satser som vi hade förväntat oss att M och S också skulle vilja ställa sig bakom lyder:

Att Innan anläggningen tas ibruk efter de åtgärder vi nu beslutar om så ska alla avtal med VIF vara klara och alla ekonomiska tvister mellan VIF och kommunen vara lösta. I annat fall ska anläggningen hållas stängd tills dess att dessa villkor uppfyllts.

Att Innan ibruktagande ska taxorna för träning/match samt brukande av omklädningsrum vara justerade så att de bättre motsvarar kommunens utgifter för anläggningen.


Det verkar finnas en ovilja hos M och S att ta ansvar för kommunens ekonomi och skapa rättvisa mellan föreningarna i kommunen. Vi är de första att beklaga detta faktum. Vi måste tillsammans arbeta för att få ordning på alla avtal som krävs för att kommunen ska bli effektivare och för att våra skattepengar ska användas förnuftigt och rättvist. 

Slutligen vill vi gratulera Vimmerby IF och alla föreningar som använder konstgräsplanen till detta eniga beslut i KS som leder till att CEOS arena kommer att stå klar till nästa säsong. Vi hoppas därigenom att kommunens samverkan med föreningslivet kan stärkas ytterligare framöver, inte minst när den föreningssamordnare som anställts kommer på plats i kommunen. 

Vi i C yrkade också redan i juni i KS AU att vi skulle avsätta 500000 till föreningarna av flyktingpengarna för inkluderingsarbete men det avslog M och S. Nu kommer det troligen inte att kunna börja arbetas med inkludering förrän 2017 då M och S ska utreda formerna för en fond för detta innan pengar kan avsättas. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar