söndag 11 september 2016

Yxern kapitel ???

Läser Tino Åbergs svar till Anders Jonsson som är VD på Tekniska Verken som är ett kommunalt bolag som ägs av Linköpings kommun. KSO i den kommunen är socialdemokratiska Kristina Edfeldt.

http://m.dagensvimmerby.se/debatt/e/7479/replik-du-far-garna-vara-saklig-sjalv-anders-jonsson/

Den 26 oktober träffas presidierna i Västerviks och Linköpings kommuner samt de båda kommunalråden och oppositionsrådet (undertecknad) i Vimmerby kommun. 

Mitt mål för det mötet har jag beskrivit i en insändare och jag noterar att Tino Åberg resonerar i linje med mig och många, många fler. 

"YXERN

Nu har Länsstyrelsen avvärjt den akuta försämringen som hade varit en konsekvens om dammluckorna öppnats vid vattenståndet 90.05 som de ska göras enligt den omoderna och eventuellt felaktigt skrivna vattendomen från år 1938. Många anser dock att tappningen borde ha minskats redan långt tidigare till 400 liter per sekund vilket är en halvering jämfört med hela sommarens tappning. 

Miljökatastrofen som många förutsåg redan för månader , kanske rentav år sedan är ett faktum. Sjöregleringen har redan orsakat försämrat fiske i sjön vilket bevisats av ett provfiske som genomfördes 2014.

Den långsiktigt hållbara planen för Kalmar läns största sjö är det som alla aktörer tillsammans nu måste skapa.

Jag hoppas därför att alla aktörer i samklang kan enas om att verka för en sjö med naturlig avrinning? Vimmerby och Västerviks kommuner har uttryckt den viljeinriktningen. Nu inväntar vi de övrigas uppfattning i denna fråga och jag hoppas att vi kan snabbt enas om en gemensam målbild för Yxern och en snabb prövning av vattendomen. 

Den 26 oktober hålls ett viktigt möte om detta i Västervik. Tills dess arbetar jag med flera för att vi har ett konstruktivt förslag framme med förslag till finansiering för att pröva vattendomen och en gång för alla återskapa en sjö med naturlig avrinning. Yxern är nämligen en ytterst olämplig sjö att reglera och dagens förutsättningar med modern småskalig vattenkraftsteknik och omlöp  ger möjlighet till en sjö med höga naturvärden samtidigt som kraftproduktion kan fortsätta."

Vill bara påminna om hur det ser ut i sågdammen vid Toverum. Den pråm som man sänkt för länge sedan är synlig nu liksom den var år 1976. 

Undre bilden , fotograferad av Hans Bergman år 1976. Övre bilden av mig den 5 september 2016. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar