måndag 5 september 2016

VERKNINGSGRADEN I FOKUS

Fossilfri framtid är mitt fokus i detta blogginlägg.

Fick ett lästips av en vän som är mycket intresserad av klimatfrågan. http://www.dn.se/debatt/hogtekniska-angmaskiner-ar-en-forbisedd-energikalla/

Finns en hel del intressant i denna artikel som forskaren Per Frankelius vid Linköpings universitet formulerat. 

När jag arbetade med Förnybar energi på LRF tillsammans med bland annat Ulf Jobacker diskuterades ofta småskalig kraftvärme dvs en teknik med stirlingmotorn där man kan producera el och värme till sin egen bostad/företag på landsbygden. Inte minst efter stormarna Gudrun och Per var det många företagare på landsbygden som vill bygga ett oberoende energisystem för den egna förbrukningen lokalt på gården. 

Ångmaskiner i stor skala är att ta denna tanke ett steg längre men råvaran är från skogen i båda fallen. 

Forskaren konstaterar att Sverige är ett skogsland och därför inte är riktigt lämpat för varken vind- eller solkraft om man diskuterar potential och behovet av stora energimängder som ska ersätta kärnkraften. Nu kommer det sannolikt att dröja ett tag innan det finns ett helt kärnkraftsfritt energisystem i Sverige och det finns teknik där man kan använda uttjänt kärnbränsle en gång till och samtidigt minska behovet av förvaring. 

Men hur eller hur måste vi ställa om vårt energisystem till ett 100% förnybart system och där finns inte kärnteknik som bygger på den ändliga resursen URAN med. 

Energikällor som bygger på solenergi via fotosyntesen måste vara det bärande systemet för vårt land och därför rekomenderar jag denna artikel i DN. 

Välkomnar också SKYPE-grundarens initiativ att tillsätta en professur för en klimatforskare. Första årets klimatgästforskare är utsedd och det blev en intressant brittisk forskare. Läs mer om honom i länken nedan och hur han valt att inte flyga. 51 timmar med tåg krävdes för förflyttningen med tåg från Manchester till Uppsala. Det kallar jag trovärdighet som klimatforskare tills vi har ett fossilfritt flygbränsle.  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/flygvagrande-klimatprofil-ny-professor-i-uppsala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar