söndag 18 september 2016

Ladda Vimmerby levererar i riksmedia

Satsa på elbil, landsbygdsbor!

Fredrik Daveby, VD för Motormännen, skriver om bilens betydelse för landsbygden och statens dåliga agerande i det sammanhanget. Det är lätt att stämma in i det mesta vad Daveby skriver, men jag vill ändå bidra med en del synpunkter.

Läs också

Som så ofta när det gäller service och förutsättningar för att bo på landsbygden hänger mycket på hur vi själva agerar. Visst är det berättigat att kritisera och ställa krav på staten i olika sammanhang, men, om vi nu ska hålla oss till bilismen, varför är det så få som kör elbil, även på landsbygden?

Med elbil undviker vi de årliga skattehöjningarna på fossilbränslen, vi kan strunta i mackdöden och vi klarar persontransporterna med lite drygt en tredjedel av den energi som fossildrivna (och biobränsledrivna) bilar behöver.

Kan elbilen dessutom drivas med egenproducerad solel, som landsbygden har goda förutsättningar för, blir naturligtvis både nyttan och glädjen ännu större.

Det här kräver ett visst mått av omtänkande och det är ju alltid jobbigt. Något vi måste komma ifrån är den seglivade myten att elbilar mest är något för städerna.

Vinsten med att elbilarna är tystgående blir förmodligen störst i stadstrafik, i övrigt tror jag inte skillnaden är så stor. Det är möjligt, rentav troligt, att ”medelresan” är längre på landet än i staden, dock inte så lång att inte en elbil skulle fungera.

Å andra sidan lär andelen hushåll med två bilar vara större på landet. Med två bilar i hushållet borde det vara möjligt för nästan alla att ha åtminstone en elbil.

Väl fungerande kollektivtrafik är viktig för landsbygden, men den kan aldrig ersätta bilen som transportmedel. Biltransporter är och kommer att vara helt avgörande för en levande landsbygd.

Vi kan hantera det genom att klaga och gnälla och ställa krav på andra, men vi kan också hantera det genom eget agerande, som till exempel att använda eldrivna fordon till våra transporter. Miljövinster och körglädje får vi på köpet.

Tomas Holgersson, Frödinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar