söndag 14 februari 2016

Fabriken? Beslut i KOF i slutet av november?

Jag vill härmed lyfta frågan om den aktuella lokaliseringen av olika verksamheter i Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Nu när vi har en ansträngd ekonomi är det extra vikitgt att inte förhasta sig när man föreslår nya lokaliseringar av kommunens viktiga verksamheter. 

Redan gjorda investeringar i form av anpassning av lokaler för verksamheter som exemplevis Fabriken riskerar att förstöras när det plötsligt föreslås omlokaliseringar som kräver nya investeringar i ett kulturskyddat hus för att anpassa lokalen till fritidsgårdsverksamhet i Kulturskolan.

Någon sa att det planerades ett café i bottenplanet där det idag finns labbsalar. Det finns redan ett café på Vimmerby gymnasium och i dessa tider blir det omöjligt att finansiera ytterligare ett café som ska bemannas, anser jag. Vimmerby gymnasiums café drivs på ett professionellt sätt och fungerar utmärkt idag. Ytterligare ett café på andra sidan en gräsplan är dyrt och onödigt som jag ser det. 

Jag kommer därför att föreslå att kommunstyrelsen på tisdag den 16 februari ger ett uppdrag till lokalstyrgruppen att ta upp frågan om lokalisering av fritidsgårdsverksamheten i kommunen, så att det blir den mest kostnadseffektiva lösningen och samtidigt en bra verksamhet för barn och unga. Lokalstyrgruppen består av representanter för fastighetsavdelningen, Vimarhem , BUN och Socialnämnden och de har ett helhetsperspektiv på verksamheternas lokalbehov.

Om man gör en förändring på ett ställe så medför det ofta dyra ombyggnationer på ett annat ställe.

I detta fall så finns det ingen tydlig finansiering för ombyggnationer av Fabriken till kontor eller ombyggnationer av Kulturskolan till Fritidsgård. Jag ser heller inte riktigt hur Kulturskolan med den stora trapphallen i mitten ska kunna bli den där mysiga fritidsgården som Vimmerby redan har i Fabrikens redan ombyggda lokaler. Problemet är att Fabriken har en något olämplig geografisk placering då den ligger långt ifrån där de flesta bor men jag tror ändå att verksamheten där kan attrahera målgruppen till att komma bort till Fabriken för samvaro, utveckling och meningsfulla fritidsaktiviteter. Personalen på Fritidsgården är professionell och klarar utmaningen att fortsätta utevckla Fabrikens redan idag fina verksamhet. 

Snarast behövs besked i denna viktigta fråga så att personalen på Fabriken och på Kulturskolan får lugn och ro och kan fokusera på verksamheten för sina sina målgrupper och inte på framtida geografisk lokalisering. Nu har kommunstyrelsen ansvaret och jag vill att vi i KS sätter ner foten tydligt och ger besked om vad som är ekonomiskt möjligt 2016-2017. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar