lördag 20 februari 2016

DIN RÖST IMORGON ÄR VIKTIG FÖR HELA KOMMUNENS FRAMTID

Jag vill börja med att tacka Helen Nilsson för samtalet på Vimmerby torg idag. Vill också tacka de som lyssnade och de som ställde frågor till oss efter vårt samtal. 

Vi fick några förtydliganden av Helen Nilsson men det var också några saker som vi inte fick svar på. 

Gymnastiksalarnas framtida öde i Gullringen, Djursdala och Pelarne är ännu inte behandlat av M och S trots att tjänstemännen säger att de måste stängas annars sparar man inte de pengar som man har angivit på skolnedläggningarna. 

Vi fick inte heller veta hur stort valdeltagande som krävs för att majoriteten ska lyssna på medborgarnas röst. 

Jag vill NU tydligt säga till Dig som läser dessa rader. Gå och rösta! Det är Din medborgerliga skyldighet och rättighet. Ta ställning och uttryck din röst. 

Ett enigt kommunfullmäktige ber dig att göra det. Imorgon avgörs Vimmerby kommuns framtida hållbara utveckling utifrån medborgarnas perspektiv. 

Hur vill Du att landsbygden ska utvecklas i vår kommun?

Helen Nilsson uttryckte att Rumskulla och Tuna skolor bara är tillfälligt räddade- Därför är det viktigt att alla som bor i kransorter, på landsbygden och i kommunens tätort att uttrycka sin röst. 

Lägger M och S ner skolor på landsbygden så blir det färre pedagoger för våra barn. 3,8 tjänster ska bort om alternativ A vinner imorgon. 

Vinner alternativ B ska vi definitivt diskutera grundligt vilka besparingar som är mest aktuella så att grundskolans alla elever i hela kommunen inte får färre antal pedagoger. Vi föreslår istället besparingar som omfattar 6,7 miljoner och det är klart mer än vad S och M lyckas prestera och våra besparingar är långsiktiga och drabbar inte barn och äldre. 

Det är närodlad poliik för oss. 

Jag har redan förtidsröstat på alternativ B och jag har träffat många medborgare under de senaste veckorna som kommer att göra detsamma. Medborgardialogen måste utvecklas mer i Vimmerby nu. Jag utvecklas i mötet med er medborgare och jag vill innerligt tacka för allt engagemang och allt stöd som vi i C mött sedan den 1 april då förslaget om skolnedläggningarna presenterades. Så många goda samtal som syftar till att bygga en ännu bättre kommun att leva, bo och verka i. TACK FÖR ERT ENGAGEMANG!

PÅ MÅNDAG HAR VI ETT RESULTAT!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar