onsdag 17 februari 2016

Spännande dag idag!

 

Jag anmälde mig direkt till denna föreläsning då inbjudan kom via mejlhäromdagen. Ska bli intressant, skrämmande och spännade men framförallt viktiga erfarenheter att få ta del av. 

 

Ett unikt tillfälle ges 17/2 kl 09:00-12:00 att ta del av en intressant föreläsning om kris , krishantering, krisreaktion, krisberedskap.

 

 

Som ett led i detta arbete med krisledning, krishantering och kriskommunikation kommer kommunledningen och kommunanställda erbjudas två möjligheter till en fantastisk föreläsning av Reine Carlsson. MISSA INTE DETTA TILLFÄLLE!

 

Reine Carlsson är brandmannen som utvecklar olika organisationer genom att prata om gemensamma mål, trygghet på arbetsplatsen, krishantering, säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap.

 

 

Reine Carlsson deltog som rökdykare vid brandkatastrofen på Backaplan i Göteborg 1998. Branden på Backaplan uppstod i en lokal där ca 375 ungdomar i åldern 12-25 år befann sig. I lokalen hade den aktuella kvällen anordnats diskotek. Lokalen var godkänd för 150 personer. I branden dödades 63 ungdomar och 200 skadades.

 

Efter insatsen blev Reine Carlsson inbjuden att göra tre föreläsningar i Oslo. Efter detta har hundratalet föreläsningar gjorts då efterfrågan blev enormt stor.

Reine är förutom brandman även utbildad beteendevetare med en magisterexamen i pedagogik samt en kandidatexamen i sociologi. Reine har också skrivit boken Ett steg mellan liv och död. 

 

Jag har nu fått möjlighet att bjuda in Reine att föreläsa för räddningstjänsten samt kommunledning och annan kommunal personal i Vimmerby 

den 16/2 kl 18:00 samt den 17/2 kl 09:00

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar