onsdag 3 februari 2016

Bygg om Djursdala skola

Fyra miljoner bidde bara 0,8...

 

Centerpartiets Peter Karlsson, representant i Barn och utbildningsnämnden, har efterfrågat tjänstemannaberäkningar till flera av de alternativa besparingar vi har föreslagit.

Ett alternativ vi föreslagit har varit att i Djursdala flytta in förskoleverksamheten i skolan lokaler. Det finns flera fördelar med en sådan lösning. Vi minskar den totala lokalytan vilket leder till lägre kostnader både gällande underhåll och drift såsom uppvärmning etc. Personalsamverkan borde gå att skapa mellan fritidsverksamheten och förskoleverksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Förutom besparingar på driften så tillkommer även en engångsintäkt vid försäljning av den villa vari förskoleverksamheten bedrivs idag. En villa belägen pricis intill skola och kyrka i Djursdala borde vara långt lättare att sälja för ett marknadsmässigtpris än en tom skola.

Ett problem med de förslag som läggs från oppositionspartierna och Centerpartiet är att varken majoritet eller förvaltning verkar ha viljan att ta dem på allvar. I fallet med förskolan i Djursdala så har majoriteten anfört att det blir för dyrt att bygga om skolan på det sätt vi föreslår.

Majoriteten har tyvärr inte räknat... De har bara letat fram siffrorna från ombyggnaden i Tuna som landade på FYRA (4) miljoner, utan att ta hänsyn till att det rör sig om två helt olika fastigheter.

 

En skola kan naturligtvis inte bli hur liten som helst, men Djursdala beräknas ha ett 40-tal elever igen 2018. På mindre enheter märks dalar och toppar på ett annat sätt än de gör i på större enheter.
Samma resonemang gäller även Brännebro skola där det också vore en ypperlig början att flytta in förskolan i själva skolbyggnaden. Denna typ av åtgärder ger framförallt RIKTIGA besparingar och vältrar inte bara över kostnader och arbete på någon annan förvaltning eller på föräldrar.

Alternativen är många!

Rösta på alternativ B i folkomröstningen för att bana väg för ett Vimmerby som utvecklas istället för att avvecklas och avbefolkas


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar