söndag 21 februari 2016

Efterlysning

Jag vill ha en bättre medborgardialog i Vimmerby kommun. Det är en mycket märklig tid vi lever i just nu, anser jag. M och S förankrar sina förslag till beslut så svagt att till och med de egna partimedlemmarna går ut och propagerar mot det egna partiets politik. 

Magnus Gustafson och Johan Blomberg samt Bjarne Lyngbech är tre moderater som öppet går emot Micael Glennfalks och Tomas Petersons skolnedläggningsförslag. 

Socialdemokraterna står eniga vad gäller skolnedläggningar och verkar inte nöjda med att Tuna och Rumskullla skolor ska behållas.Det var Micael Glennfalk med flera som räddade skolorna i Tuna och Rumskulla med stöd av oppositionspartierna i kommunen. 

I någon kommentar på Dagens Vimmerby läser jag att någon påstår att Centerpartiet har bjudit in Sverigedemokraterna till samarbete. Och det stämmer men det har endast skett kring två motioner. Vi har erbjudit alla partier i kommunfullmäktige inklusive SD att stå bakom en motion som har två att-satser nämligen att

- Vimmerby kommun ska ta fram en policy mot främlingsfientlighet och
- en plan mot våldsbejakande extremism

Curt Tyrberg har också lämnat in en motion som majoriteten i KS tyvärr beslutade om att föreslå KF att avslå och den handlar om att Vimmerby kommun ska tillsätta en fullmäktigeberedning med alla åtta partier i KF inklusive SD för att ta fram en integrationsstrategi. Vi kommer givetvis att yrka bifall till vår motion den 29/2 med motiveringen att den strategi som vi tar fram gemensamt och som inte bara socialnämnden tar fram ur egen budget blir mycket bättre förankrad och snabbare genomförd om alla politiksa partier i kommunfullmäktige står bakom framtagandet. Finansieringen av framtagandet av strategin föreslår vi ska tas av flyktingpengarna och inte belasta socialnämndens budget.  

Inget annat samtal med SD förs av oss i Centerpartiet. De uttryckte i media en besvikelse över att de inte inbjudits till samverkan inför folkomröstningen men vi har inte hört från SD att de önskar delta i något samarbete så de fem partier som samarbetat är KD, L, MP och V och nu ser vi med spänning fram emot valresultatet som kommer att presenteras imorgon eftermiddag efter Valnämndens rösträkning i Plenisalen. 

Med de orden hoppas jag att valet kommer att genomföras på ett bra sätt och att kommunfullmäktige ska lyssna på folkets röst den 29/2. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar