onsdag 3 februari 2016

Spara på andra nämnder

Oppositionen har inte formulerat kravet att besparingarna ska tas inom BUN om folket vill bevara skolorna. Därför vill vi föreslå att besparingarna ska ses i ett större perspektiv så att det inte drabbar alla barnen i kommunen om vi utvecklar skolorna i Djursdala och Gullringen och förskolan i Pelarne. 

Att ta bort 12 tjänster är ett ogenomförbart förslag i dagsläget. Att ta bort förskoleteamet och införa samlad skoldag och genast ta bort första skolskjutsen med taxi klockan 13 kan göras inom befintligt avtal. 

Ekonomichefen vill ha snabba besparingar och här ger vi förslag som KS kan klubba i februari om KS önskar. Det borde rimligen göras för att kommunen ska utvecklas och inte riskera att drabbas av avfolkning på landsbygden. 

DV har frågat och över 100 personer har svarat och svaret är tydligt.

Spara inom andra nämnder. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar