tisdag 2 februari 2016

Mjölkkrisen är inte över!

Välkommen till Västervik Sven-Erik Bucht


 http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/3149/mjolkkrisen-ar-inte-over-sven-erik-bucht/


Välkommen till Västervik och Kalmar län igen, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, du kommer till ett län som står för 12 procent av Sveriges mjölkproduktion och där 11 procent avarbetstillfällen har en koppling till dessa gröna näringar. Förra gången du var på besök så frågade vi dig hur du skulle åtgärda problemen med det låga mjölkpriset och de många mjölkbönder som tvingas mot konkurs. Vi föreslog till och med ett antal åtgärder för att hjälpa dig på traven, tyvärr ser det ut som att du stängt öronen och gjort allt för lite. Trots att mjölken inte debatteras lika hetsigt länge så är problemen inte lösta. 

 

I förra januari tog Centerpartiet initiativ till Mjölklöftet, där kunden kan betala en extra krona för mjölken som går oavkortat till mjölkbonden. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och flera butiker nappade. Ica Sverige och LRF meddelade att modellen införs i hela landet. Även Willys och Hemköp har tagit beslut om en extra krona. Vi tror och hoppas att Centerpartiets kampanj har bidragit till dessa initiativ. Men det är inte en långsiktig lösning, på lång sikt behövs en ny politik. 

Det behövs fler åtgärder för att mjölkbönderna ska 
klara den akuta krisen. EU bör tillfälligt höja sitt interventionspris. Det innebär att EU erbjuder ett ”bottenpris” på mjölkpulver och smör, vilket driver upp marknadspriserna. Här har du och regeringen varit passiva när andra EU-stater skjutit ner förslaget. 

 

Över huvud taget saknar vi landsbygdspolitik från dig och regeringen. Den senaste statliga utredningen om vård visar att det satsats för lite på nära vård utanför sjukhusstäderna. De gröna näringarna kvävs under en röd företagsfientlig politik. Vi hoppas att du kommer med fler lösningar för en levande landsbygd och en politik som gör det möjligt att klara ekonominsom bonde och landsbygdsföretagare. Annars har vi återigen ett antal förslag som du kan dra nytta av. 

 

Långsiktigt menar Centerpartiet att kostnaderna och regelbördan måste minska. Ett första stegsom du som minister skulle kunna ta är att stoppa de kostnadshöjningar som planeras, något som du inte verkar vilja göra. Regeringen har redan höjt, och tänker fortsätta höja, kostnaden för att ha en ung anställd. I en bransch som sysselsätter många ungdomar är det ett hårt slag mot böndernas redan ansträngda ekonomi. 

 

Centerpartiet vill i stället sänka kostnaderna för mjölkbönderna. Ett konkret steg för sänkta kostnader presenterade vi i Almedalen då vi la ett förslag om att slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda i två år för en lönekostnad upp till 180 000 kronor. Det skulle minska kostnaden för arbete, en av de största konkurrensnackdelarna för svenskt jordbruk. Vi vill också behålla visstidsanställningarna, ursprungsmärka mejeriprodukter, tillsätta en regelförenklingskommission och stärka kapitaltillgången på landsbygden.

 

På det viset ser vi till att ta svenska mjölkbönder ut ur krisen och långsiktigt stärka konkurrenskraften för landsbygdsföretag. Med rätt politik blir svensk mjölk och svenska livsmedel också fortsättningsvis möjligt att köpa för konsumenten, jobben behålls på landsbygden och det svenska landskapet behålls öppet och tillgängligt för alla.

 

Anders Åkesson, Riksdagsledamot (C)

Christer Jonsson, Distriktsordförande, C Kalmar län

Ingela Nilsson Nachtweij, Oppositionsråd, Vimmerby kommun

Mats Hugosson, 1e vice ordförande KS i Västerviks kommun

Lars Rosander, kommunalråd Hultsfreds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar