torsdag 18 februari 2016

Varför har Vimmerby inte sökt stöd till att minska barngrupperna?

I tisdags skulle BUN-förvaltningen komplettera Camilla Stridhs förklaringar till varför Vimmerby kommun valde att inte söka stöd från Skolverket för att minska barngrupperna. Ännu hr jag varken hört eller sett något svar från förvaltningen. Vad är skälet till att man väljer att inte komplettera och bekräfta sin ordförandes uppgifter när hon själv skriver att det behövs. 

Jag skulle också vilja veta om man planerar för att söka före den sista mars i nästa ansökningsomgång. 

Det skulle kunna bidra till att utveckla Pelarne förskola om folkets vilja blir att den ska vara kvar.

Jag anser också att det bör sökas medel från klimatklivet för att konvertera värmesystemen i Pelarne och Djursdala skola så att den fossila oljan som används till uppvärmning där fasas ut. Resecentrums oljepanna bör givetvis också ingå i den ansökan.

Fastighetsavdelningen bör få uppdraget att ansöka om klimatpengar. Det ska jag lyfta i KS så fort som möjligt. 

Fabrikens framtida användning är en annan fråga som jag lyfte på KS som ett övrigt ärende i tisdags. Jag yrkade på att lokalstyrgruppen skulle få i uppdrag att se på helheten för investeringar som krävs för att göra flytten av Fritidsgården från Fabriken till Kulturskolan. Ett café i bottenplan planeras men det borde väl gå att använda Oasen kvällstid för Fritidsgårdens verksamhet. Vi kan inte ha fler caféer som konkurrerar med Mitt hem, Bakfickan och Royal i centrum, anser jag. Men den frågan får vi också lyfta i KS nu när vi tagit över ansvaret för Kultur och fritidsfrågorna. 

Pratar man med folk på stan så är det många som undrar över detta och varför man inte längre vill använda den byggnad som man valde att investera många miljoner i för att anpassa till fritidsgårdsverksamhet , föreningsverksamhet och pensionärsverksamhet (boulebanor) 

Svaret i KS på mitt yrkande var att denna fråga redan ägs av lokalstyrgruppen och att det är på gång. Fick inget gehör för mitt yrkande med andra ord. Varför får vi i KS som har ansvaret för ekonomin inte några rapporter om vad som planeras, undrar jag. Känns kontraproduktivt att planera för lokalanpassningar som inte finns några investeringsmedel till. Bättre att flytta Lärcenter som redan har en del undervisning i A-huset, tycker många. 

Hopppas att denna fråga får ett kostnadseffektivt slut och framförallt ett bra beslut för all befintlig verksamhet i Kulturskolan och i Fabriken. Hoppas också att man inte väljer att tomställa Fabriken på grund av att man inte har råd att bygga om den till annan verksamhet om man flyttar fritidsgården. Det skulle vara för sorgligt tycker jag Mästersöms gamla lokaler förtjänar ett bättre öde!

I Dagens Samhälle undrar man också varför 289 miljoner för att sänka barngrupperna brann inne. Var regelverket för krångligt att leva upp till? Då bör det i så fall förändras snarast så att barngrupperna kan minskas i kommunerna. 

En helt annan fråga är om alla dessa olika specifika stöd är konstruktivt och rimligt för kommunerna. Det kanske vore bättre med ett effektivare utjämningssystem...Små kommuner har svårt att hinna med att söka medel då det krävs mycket administrativ personal för det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar