lördag 20 februari 2016

Frågor till kommunalrådet Helen Nilsson

I Dessa frågor behöver besvaras inför folkomröstningen imorgon. Jag kommer att ställa dem till Helen Nilsson under debatten på torget idag klockan 12. Hoppas att vi alla kan få svar.

1. Kommer det att byggas pavilonger på AL-skolan och i Södra Vi för att klara de stora barngrupperna som nu finns i kommunen och som inte fanns den 1 april 2015 när förslaget om skolnedläggningar presenterades? När ska den undermåliga ventilationen i Södra Vi åtgärdas. Det finns ingen godkänd OVK där i dagsläget. 
2. Kommer ni att överväga möjligheten att flytta in förskolorna i skolan i Gullringen och Djursdala som föräldraföreningarna föreslagit om folkets vilja är att bevara skolorna?
3. Kommer gymnastiksalarna i Gullringen, Djursdala och Pelarne att stängas i augusti 2016 om alternativ A vinner?
4. Kommer det att sökas pengar från Skolverket för att minska barngrupperna i förskolan? Kan det finansiera bevarandet av förskolan i Pelarne och finansiera ombyggnader av skolor för att inhysa förskolor i kransorterna?
5. Kommer ni att förklara varför oppositionens sparförslag inte alls kommenterats i debatten inför folkomröstningen?
6. Total besparing för skolnedläggningarna är enligt Tomas Peterson 4,28-6,5 miljoner och då har inte kostnaden för att hyra paviljonger på AL tagits med vilket är beräknat till 3,7 miljoner kr under en kommande treårsperiod och finns i dagsläget inte inom BUNs budget. Hur många lärartjänster och andra tjänster försvinner om alternativ A vinner? 
Kan du beskriva mer exakt hur besparingen ser ut ur ett helhetsperspektiv med ökade skolskjutskostnader, fler fritidstimmar då de större barnen inte kan gå hem efter skolan om de bor i Gullringen men går på fritids i Södra Vi, färre elever på Vimmerby gymnasium, färre småbarnsfamiljer i Djursdala, Pelarne och Gullringen (lägra skattekraft)
7. Kan du beskriva de ekonomiska konsekvenserna för A-alternativet. Hittills har endast fokus varit på att beskriva ekonomiska konsekvenser och exempelvis åtgärder om att minska antalet lärare i grundskolan med 10-12 har presenterats. Tror du själv att det är genomförbart om man ska följa skollag och läraoplan. Är det ett realistiskt alternativ? 
8 Hur ser du på landsbygdsutveckling och förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram ? 
9. Vilket röstdeltagande krävs för att ni ska lyssna på folket? 

Slutligen, kan du kommentera våra sparförslag och hur de ser på dem var för sig? 

Åtgärd​                   Besparing

IT, Kostnadseffektivare elevdatorer på gymnasiet1,5 miljoner

Förskolor flyttas in i landsbygdsskolor0,7 miljoner

Förskoleteam och samlad skoldag​    2 miljoner

Vice ordf. KS=BUNs ordförande​      0,5 miljoner

Anställningsstopp, lönetak och minskade politikerarvoden   1 miljon

Minskat driftsbidrag till KALN​    0,5 miljoner

Sänkt takt på ledarskapsprogrammet​   0,5 miljoner


Svara gärna både skriftligt på sociala medier och muntligt på torget så att alla som ska gå till vallokalen imorgon har de olika alternativen klara för sig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar