lördag 27 februari 2016

Så skapar vi världens modernaste landsbygd

Är i Högsby och lyssnar på Kristina Yngwes klokskap vad gäller landsbygdsutveckling. 

En tillgänglig, företagsam och attraktiv landsbygd är målet för vår närodlade politik. 

Vi är 30-talet Centerpartister från hela länet som förkovrar oss hur vi ska utveckla landsbygden. Befolkningsmängden på landsbygden har varit konstant.  Nyinflyttade utrikesfödda väljer ofta storstaden och i storstaden finns ett födelseöverskott till skillnad från glesbygden. 

Nedan listas landsbygdens möjligheter. 

- Landsbygden är föregångare
- Självförsörjning av livsmedel och förnybar energi
- Anytime, anywhere- workers & flexibla jobb.
- Fossiloberoende fordonsflotta
- Digital teknik ger möjlighet att bo, leva och verka både på landsbygd och stad.
- Lägre omkostnader för hyra etc.
- Mindre enheter ger möjligheter till samverkan.  

Inkluderingspolitiken är det viktigaste i vår närodlade politik och är utgångspunkten för samhällets utveckling. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar