tisdag 23 februari 2016

Vimmerby växer och attraktionskraften ökar

Glädjande att läsa om allt positivt som händer i näringslivet och i föreningslivet i Vimmerby kommun. 

Tidningen TILLVÄXT VIMMERBY som kom idag beskriver verkligen vår sanna potential med trätillverkning- och besöksnäring som framträdande tillväxtsektorer. Vimmerbyhus, Älö Trä, Vimmerby interiör med flera växer så det knakar. Arbetsmarknaden ser bättre ut än i de flesta av landets kommuner och besöksnäringen sjuder. Befolkningen ökar med 122 personer och det medför en ökad skattekraft på nästa 6 miljoner kronor. (nyckeltalet är en ökad skattekraft med 49000kr/invånare). Gjuteri- media och tryckeribranschen är tre andra tillväxtbranscher i Vimmerby kommun som birdrar till kommunens tillväxt. 

Föreningslivet levererar också starka resultat och integrationsarbetet i VIF ska nu spridas till flera föreningar.

Allmänna arvsfonden stöttar FBSK med över 2 miljoner vilket också är mycket glädjande. Kransorternas föreningsliv och näringsliv bidrar starkt till hela kommunens atttraktionskraft. 

Fler strandnära bostäder liknande de satsningar som görs i Hultsfreds kommun skulle stärka kommunen ännu mer. Jag tänker att det finns så många natursköna platser i kommunen som skulle lämpa sig för fler att bo, leva och verka på. Djursdala, Pelarne och Gullringen samt Rumskulla och Tuna återfår nu sin framtidstro när valresultatet för skolornas bevarande blev så tydligt. Dessa orter behöver växa för att hela kommunens ska optimera sin tillväxt. Skolan och det sociala kapitalet med ett starkt föreningsliv som bas är kittet för vår attraktionskraft.

Jag gläds med att Vimmerby Växer och att Vimmerbyborna är Världens bästa befolkning! 

Idag ska vi träffa Tillväxtverket för att diskutera hur samverkan i politiken, näringslivet och föreningslivet i hela kommunens ska öka. 



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar