lördag 27 februari 2016

Vimmerby vinner i längden när hela kommunens värde växer.

Vimmerby kommun har fantastiska förutsättningar trots eller tack vare sitt geografiska läge. 

Befolkningen ökar med 129 personer vilket innebär ökade skatteintäkter på närmare 6 miljoner kronor och vi behöver bli ännu fler som lever, bor och verkar i vår fina kommun. Potentialen och förutsättningarna finns.

Jocke Johansson och Karin Hermansson flyttade till Vimmerby för cirka två år sedan från Dalarna för att bidra med sina insatser i vår kommun som vd för Astrid Lindgrens värld respektive egen kiropraktorpraktik i samma lokaler som Träningshuset. De beskriver att de trivs i Vimmerby och att de upplever att Vimmerby kommun är en mycket bra plats att bo, leva och verka i. De har snabbt lärt känna många Vimmerbybor och uppskattar hela kommunen med fritidsanläggningar för exempelvis skidåkning och fina vägar för cykling.

Samtidigt beskriver Jocke Johansson hur viktigt det är att kommunen satsar på det som skapar mervärde för oss som bor här och samtidigt tillsammans utvecklar besöksnäringen på bästa sätt. 

Framtidstro och fokus på samverkan och framförallt att den politiska majoriteten är mer lyhörd är det viktigaste nu. Folkomröstningen ska vi så fort som möjligt lägga bakom oss och fokusera på andra besparingar än skolnedläggningar på landsbygden. 

Allmänheten bjuds nu in att mejla besparingsförslag till Tomas Peterson via hans blogg på kommunens hemsida. 

Jag ser fram emot att få möjlighet att arbeta tillsammans med korrigering av budgeten för 2106 och med budgeten för 2017. Helen Nilsson och Tomas Peterson ska ha folkets respekt nu när de lyssnar på folket och beslutar om att inte lägga ner några skolenheter. Utveckla dem istället genom att flytta in förskolorna i skollokalerna omgående med hjälp av Skolverkets stöd för att minska barngrupperna och med hjälp av stödet för att ta emot asylflyktingar och tillgodose deras behov av förskola och skola. Det är mina råd i detta skede och vi måste snarast avveckla förskoleteamet och överlåta deras arbete med Kiwi och barnkonventionen till ordinarie personal. Några  extra stängningsdagar klarar familjerna utan att det blir negativa konsekvenser för barnen. 

På tisdag samlas alla gruppledare för kommunens åtta partier i kommunfullmäktige på initiativ av Tomas Peterson. Agendan är att vi alla ska bli informerade om kommunens ekonomi när skolorna ska utvecklas och inte avvecklas på landsbygden och alla inbjuds att komma med idéer. Ett förslag till avsiktförklaring för Vimmerbypolitiken ska också diskuteras som projektgruppen för framtagandet av en social lokal utvecklingsplan har formulerat. Det ska bli en work shop om förslaget till avsiktförklaring den 29/3 i samband med att Marcus Oskarsson och Kristina Alser talar till alla politiker om tillit och förtroende mm. Save the date heter den tröffen och alla ledamöter i KF är inbjudna till den förmiddagen. 

Det finns många öppningar och möjligheter som visar sig nu när vi lägger folkomröstningen tilll handlingarna och tillsammans blickar framåt för att med ansvar, mod och fantasi arbeta för hela kommunens bästa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar