måndag 1 februari 2016

Kommunalrådets oro och fokus på en fullspäckad demokrativecka i Vimmerby

Jag läser kommunalrådsbloggen och förundras gång på gång över vad jag får läsa på denna blogg.

Ett urklipp visar på att det finns många funderingar och svårigheter för Tomas Peterson och det är mycket oro kring honom.

"Varför stämmer samarbetspartners oss, funderar jag. 
Kommunfullmäktige blev överraskande när den så väl beredda och angelägna ledarskapspolicyn återremitteras av en minoritet, liksom när fullmäktige fattade ett lagstridigt beslut om krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Bägge dessa beslut ger nu den redan högt belastade förvaltningen merarbete. 
Till vilken nytta, undrar jag.
Annars verkar beslutet att införa P-skiva i Vimmerby stads centrala delar vara det som nu oroar handeln. P-skivor borde glädja handeln som får mer rotation på parkeringarna och möjlighet för fler kunder. 
Obefogad oro, tycker jag, men får jag fel så kan vi ändra beslutet."
Jag drar slutsatsen att den samarbetspartner som lovordats ideligen sedan den 1 oktober då Tomas Peterson tillträdde som KSO nu röstat emot en av Moderaternas viktigaste politiska grundvärderingar nämligen att inte kräva kollektivavtal av småföretag i kommunens upphandlingar. Tomas Peterson markerar i sin text ovan att beslutet är lagstridigt vilket är en beskrivning som inte delas av S och V i Vimmerby. Västervikstidningens ledare undrar vad den lila alliansen i Vimmerby sysslar med som tar beslut som drabbar grannkommunerna. Det undrar vi i C också och förespråkar att vi står fast vid de gemensamma riktlinjer för upphandling som vi tagit beslut om i feb. 2015 tillsammans med Västervik, Oskarshamn, Högsby, Hultsfred och Mönsterås. 
Till en helt annan fråga: Tomas Peterson är beredd att ändra beslutet om P-skiva trots att han tycker att det är ett bra beslut. 
Han anser också att ledarskapspolicyn är väl beredd trots att politiken inte fått en rad om sitt ledarskap i den nya ledarskapspolicyn som ska ersätta ledningsfilosofin. Skälet till återremissen är enkelt uttryckt att politiken i Vimmerby behöver det grundläggande värderings- och ledarskapsprocessarbetet mer än någonsin vilket uttrycks av minoritetsåterremissen. Majoriteten väljer förhoppningsvis att lyssna på oppositionen som är och ska vara demokratins säkerhetsventil. Ett brett arbete kring ledarskap i politiken i Vimmerby kommer vi att föreslå för att få med skrivningar om det politiska ledarskapet i kommunen i det eller de ledarskapsdokument som ska gälla framgent. Ledarskapspolicyn är mycket väl beredd av en tjänstemannaledningsgruppen med alla förvaltningschefer men politiken har av olika skäl tidigare avvisat medverkan vilket troligen beror på att vår förra KSO inte prioriterat den processen. Nu ser jag helt andra möjligheter till en demokratisk process kring det politiska ledarskapet och med en förändrad ledningsstruktur för KS så behövs det arbetet mer än någonsin i kommunen. Hoppas fler än jag ser det behovet. 
Det är alltid viktigt att lyssna på alla delar av samhällets inspel. Därför välkomnar jag och ser fram emot en intressant vecka i demokratibranschen, lokalt, (KS och flera kvällsmöten), regionalt (DS) och nationellt (kommundagar). 
Min vecka som alltså innehåller mycket politik ser ut så här:
Måndag: Dagtid: Pedagogisk verksamhet på Gamlebygymnasiet med studiebesök på Busfrö med mina entreprenörskapselever. 
Kvällstid: Distriksstyrelsemöte i Högsby
Tisdag: Dagtid:  KS med förslag på ny organsiation för KS mm. och ärende 16 gäller kravet på kollektivavtal. Läs ärendelistan här: http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20KS%202016-02-02.pdf
Tisdag kväll klockan 19 i Tullportsteatern: Föreläsning med professor i statsvetenskap Elin Whilborg. Läs skriften "Om ett annat sätt att värdera lokala resurser och aktiviteter: 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:762956/FULLTEXT01.pdf
Samarrangemang med KD, L, MP och V. Kom och förkovra dig i spetsforskning. partierna kommer också att dela ut sitt valmaterial för första gången. 
Onsdag: Lunch med min vän från Boston som besöker sin hemstad. Lokalt demokratiarbete med förberedelser inför folkomröstningen den 21 feb. 2016. Debatter stundar...
Kvällstid: Möte med länsstyrelsens experter om hur vi ska skapa världens bästa integration i länet och i Vimmerby kommun. Plaenisalen klockan 18. 
Landsbygdsråd klockan 19 med Tomas Peterson, Helen Nilsson och undertecknad där folkomröstningen ska diskuteras med samhällsföreningar och bygderåd från hela kommunen. 
Torsdag- fredag: Kommundagar med Centerpartiet i Karlstad. Samåkning med kollega från Oskarshamn. 
Fredag och lördag kommer mina partikamrater i C att hålla torgmöte i Vimmerby med KD, Mp, L ovh V med anledning av att det om bara några veckor ska hållas en folkomröstning för första gången i Vimmerby kommuns historia (bildades 1971) Hoppas att det blir bra aktiviteter med många samtal om kommunens framtida skolinfrastruktur mm. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar