lördag 13 februari 2016

Helen och Tomas har missat tre av fem budgetförslag som lades fram på KF i nov. 2015.

Tomas Peterson anklagade oppositionen i torsdags kväll för att inte vara sakliga i debatten. 

Helen Nilsson och Tomas Peterson beskriver sin strategi för Vimmerby kommuns utveckling i en debattartikel i dagens Vimmerby tidning. 

De uttrycker i denna artikel att "Här kan vi speciellt nämna att Vänsterpartiet har klarat av att arbeta fram ett eget budgetförslag. " Jag menar att detta är ett mycket osakligt påstående och till och med helt felaktigt och man undrar stilla vilket syftet är att påstå dessa osanningar.

Jag vill informera er alla om att det fanns fem olika budgetförslag att ta ställning till på kommunfullmäktige i november 2015. De finns att läsa här på kommunens hemsida. http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_23%20nov.pdf på sidan 38 under ärende 8 finns Centerpartiets kompletta budgetförslag. 

Det finns även på vår hemsida och vi uttryckte redan i november på KS och KF att detta budgetförslag är det som ska gälla om folket ger ett tydligt besked att skolorna ska behållas under denna mandatperiod. http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/

Omröstningen gick till så här att ordförande ställde först Kristdemoraternas budgetförslag mot Vänsterpartiets  budgetförslag. Därefter ställdes Vänsterpartiets budgetförslag mot Sverigedemokraternas förslag. Sedan var det dags för SD mot Centerpartiets budgetförslag. Slutligen ställdes Centerpartiets budgetförslag som gick ut på att utveckla och inte avveckla landsbygdskolorna i kommunen mot majoritetens budgetförslag. Med en liten marginal vann majoritetens förslag. Se voteringsprotokollet nedan. En av Moderaternas ledamot var inte överens med Micael Glennfalk utan avstod från att rösta på sitt kommunalråds budgetförslag. Det var två socialdemokrater som saknades vid voteringen. De var 17 av 19 där. Vi i C saknade en på grund av sjukdom . Totalt var det fem ordinarie ledamöter i majoriteten som hade förhinder att delta och ersattes av ersättare. 

Nu idag har Johan Blomberg aviserat på DV att han vill avstå från att lägga ned Brännebro skola. Jag gissar att det blir minst två personer i M som får svårt att rösta för majoritetens aviserade planer på att inte lyssna på folket om folket röstar B och tydligt ger beskedet att skolorna ska vara kvar. 

Så gick det till på KF i november och nu ska vi folkomrösta om en vecka. Jag förväntar mig en saklig debatt och förväntar mig att alla röstberättigade ska få de svar från oss politiker som de behöver för att kunna ta ställning den 21/2. 

Om folket ger ett tydligt besked om att skolorna sa bevaras så förväntar jag mig att KF beslutar om att följa folkets vilja. Rösta B. Din röst är viktig för många!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar