måndag 1 februari 2016

Nya vägar till högre utbildning och decentralisering

Med moderna utbildningsmodeller kan vi öka förutsättningarna för unga människor att bo kvar på mindre orter och få hög kvalité på utbildningen samtidigt som det lokala näringslivet får den kompetens de efterfrågar. Centerpartiet välkomnar därför pilotprojektet Nya vägar och hoppas statsråden Sven-Erik Bucht (S) och Helene Hellmark Knutsson (S) ger initiativtagarna ett positivt besked på onsdag. 

Urbaniseringen har lett till att ungdomarna flyttat från de mindre orterna till storstäder för utbildning och arbete. Företagen upplever att det blir allt svårare att rekrytera arbetskraft och väljer i värsta fall att flytta sin verksamhet. Så har den historiska utvecklingen sett ut för flera mindre orter, men det behöver inte vara framtidsutvecklingen.

Centerpartiet har länge arbetat för att stärka kvalitén inom den högre utbildningen samt möjliggöra för nya utbildningsmetoder. Vi har bland annat arbetat för decentralisering och skapa bättre förutsättningar för internetbaserad högskoleutbildningar.

Det krävs ett strategiskt arbete både på nationell och lokal nivå för att skapa bättre förutsättningar för högre utbildning med hög kvalitét och jobb i hela landet. Med ny digital teknik och decentraliserade utbildningar skapas nya möjligheter, men det behövs också fungerande infrastruktur, ökat fokus på kvalitet och samverkan.

Det är viktigt att nya utbildningsmodeller prövas, utvecklas och kvalitetssäkras. Centerpartiet är väldigt positiva pilotprojektet Nya vägar som Linnéuniversitetet och Högskolan Väst tillsammans med Västervik, Hultsfred och Vimmerby kommun vill utvecklaVår förhoppning är därför att statsråden Sven-Erik Bucht (S) och Helene Hellmark Knutsson (S) ger initiativtagarna ett positivt besked om ansökan på onsdag. 

Om pilotprojektet faller väl ut, skulle det inte bara innebära nya möjligheter för Hultsfred, Vimmerby och Västervik utan även för andra landsbygdskommuner runt om i landet. Den högre utbildningen kan med nya, decentraliserade utbildningsmetoder bli en ännu viktigare del för företag, kommuner och landsting att klara den lokala kompetensförsörjningenDet kräver att utbildningarna klarar av att hålla hög kvalitet. 

Med högkvalitativ utbildning tillgängligt i hela landet ökar förutsättningar för unga att bo kvar eller flytta till mindre orter. Det är viktigt för att öka jobbskaparnas möjlighet att klara kompetensförsörjningen, få fler människor i arbete och förbättra människors möjlighet att ta del av högre utbildning i hela landet.  

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot, talesperson för högre utbildning 

Lars Rosander (C)

Kommunalråd Hultsfred

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Oppositionsråd Vimmerby

Mats Hugosson (C) 

1:e vice kommunstyrelseordförande, Västervik 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar