fredag 1 september 2017

Det är i dialog med medborgarna som de bästa förslagen kommer

Det finns många frågor som en kommun måste hantera, stora och små frågor för medborgarna i vardagslivet. För den enskilde är givetvis den fråga som engagerar till aktivitet och agerande alltid en stor fråga.  

Jag försöker göra ett bra arbete som förtroendevald men det är ibland en mycket svår uppgift. Här på bloggen försöker jag beskriva mina funderingar och förbättringsförslag och jag tackar ödmjukt för att ni är många som läser och jag är mycket tacksam för de inspel jag får utifrån det jag förmedlar här. 

Inlägget om idrosttshallens behov av golvbyte på grund av skaderisken lästes av 1370 personer vilket är den största antalet sidvisningar under de 7 år som jag bloggat. Därför valde jag att skriva en längre deabttartikel om föreningslivet som publicerades i Vimmerby tidning och på Dagens Vimmerby för några dagar sedan. Det följdes av intervjuer som nu publicerats i olika artiklar och jag vill därför berätta om några medborgarförslag som jag fått den senaste tiden och som jag anser är konstruktiva och lösningsfokuserade.  Jag vill påminna om att syftet med debattartikeln var att lyfta behovet av att göra det underhåll av Idrottshallen i Vimmerby som nu krävs för att minska skaderisken och då är byte av golv och vikvägg ytterst angeläget. I min värld skulle det behöva åtgärdas så fort som möjligt och i samverkan med Riksidrottsförbundet vilket jag också skrivit en motion om som ska avgöras av kommunfullmäktige den 24 september. Här kan ni läsa den insändaren: http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/-jag-blir-beklamd-over-hur-fritids--och-kulturfragorna-har-hanterats-politiskt--20170829/

Tre olika inspel från medborgare som nått mig de senaste dagarna kommer här: 

1. En mamma föreslog att 15-timmarsbarnen i Djursdala förskola skulle erbjudas eftermiddagstid som alternativ till enbart förmiddagstid då personalen har det tufft med många barn i barngruppen på förmiddagarna. Inte vet jag om det varken är praktiskt möjligt eller en förbättring för verksamheten men i mina öron lät det som ett konstruktivt och bra förslag.

2. En annan medborgare föreslog en utredning om möjligheter till samverkan mellan flera hockeyföreningar för att åstadkomma totalt sett mer sommaristräning för de lokala elithockeylagen till en lägre driftkostnad för kommunerna. I mina öron lät det förnuftigt men jag har förstått att det väckt stor förargelse bland många hockeyintresserade. Nu har jag därför föreslagit att ordförande Marcus Samuelsson och jag ska träffas och diskutera Vimmerby Hockeys behov av exempelvis flera omklädningsrum och möjligheter till effektiviseringar. 

3. Jag lyfte även frågan i ett blogginlägg häromdagen om förskolans behov av fler platser och då föreslogs Nosshult som en möjlig lokalisering av en förskola. Det har inte diskuterats som en möjlighet ännu i politiken så det kanske kan göras samtidigt som jag fick veta av olika medborgare att det är ett mycket stort behov av en utbyggnad av Södra Vi förskola liksom Djursdala förskola. Förskolebehovet och arbetsmiljön i förskolan måste diskuteras och arbetas med konstruktivt i dialog med medborgarna. VOK-skogen har väckt stora motkrafter och frågan är hur vi politiker hanterar detta på bästa sätt framåt. Prestige i denna fråga tror jag inte är framgångsrikt utan här krävs det breda samtal som är lösningsfokuserade och skapar en snabb och hållbar lösning. Fördelen med Nosshult är att detaljplanen där är klar i dagarna och tillåter förskola. Tomten ligger nära de nya villorna vid Borstingen och skulle också kunna användas av Frödingebor som arbetar i tätorten samt av de nya barnfamiljerna som kommer att bygga i Nosshult. Folkets park-området och Hällebacka ligger nära och där är det ett generationskifte på gång som troligen ger en hel del småbarnsfamiljer med förskolebehov där. Men detta förslag har ännu inte diskuterats brett i centergruppen utan är mina egna reflektioner för att vi ska komma vidare i arbetet med förskolans behov av platser och förskolans arbetsmiljö.

Ring eller mejla mig och lägg fram konstruktiva förslag för att förbättra kommunens verksamhet. Endast så kan vi tillsammans göra ett effektivt förbättringsarbete. Sedan är det också så att alla kan inte få allt av kommunen och därför krävs det en bra samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, meborgare och kommun och konstruktiva samtal mellan politiker, medborgare och kommunens personal för att vi med de resurser vi har ska kunna bygga en bra kommun där vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar