söndag 10 september 2017

Veckan som börjar med 11/9

Ett dramatiskt datum (9-11) och det är en dag som påminner om twin tower och det hemska som hände där. Skänker de drabbade där en tanke och även en tanke till alla de som drabbas av stromen IRMA i Florida i dagarna. 

För min del är jag inbjuden till ett möte med Ljunghälls, Samhällsbyggnadsavd och de båda kommunalråden imorgon. Tyvärr finns det ingen agenda för mötet som ska pågå 90 minuter. För mig är det viktigt att det finns en agenda för möten som jag ska delta i av två skäl. Dels vill jag förbereda mig inför mötet och dels vill jag att mötet ska vara effektivt så att dialogen blir optimal och så att alla de frågor som ska diskuteras är de som alla är överens om att lyfta. Det är ju viktigt att alla frågor som behöver lyftas hinns med. Patric Kinnbom har bjudit in till mötet och han är inte längre i tjänst så det är för mig en del oklarheter i detta första möte med ett av kommunens större företag.Jag tror att det ska arrangeras möten med kommunens större företag framöver och att det ska ersätta kommunens industriråd. 

En reflektation vad gäller företagsdialogen är att KF på initiativ av förre KSO, har beslutat att det ska ordnas möten med ett näringslivsråd och med ett industriråd där kommunen ska bedriva sin dialog med företagen. Dessa möten har inte ägt rum på flera år. Det borde återrapporteras till KF hur M och S arbetar med företagsdialogen nu när dessa beslutade "råd" inte är aktiva. 2011 beslutade KS och KF om att inrätta dessa två råd. Beslutet är inte upphävt. 

Ett förslag som kommit fram är att kommunen ska arrangera möten mellan KS AU och kommunens större företag årligen. Detta kan vara det första mötet i det arbetet. 

Vimmerby kommun har en näringslivsstrategi som KF antagit och där det beskrivs hur näringslivschefen ska samordna de båda råden. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/10970/Vimmerby%20kommuns%20näringslivsstrategi%20KF%20beslut.pdf

Jag anser att näringslivsarbetet måste intensifieras och ett förslag som lyfts fram är att personal från de viktigaste nämnderna för företagen ska erbjuda drop-in-tillfällen för korta frågor vilket andra kommuner har. En service där man slipper ringa och boka tid för enklare frågor som företagare kan ha. Även medborgarnas viktigste frågor skulle kunna besvaras i en drop-in funktion som kompletterar digitala tjänster på kommunens nya hemsida som snart kommer att bli verklighet. 

På måndagseftermiddagen är det budgetdialog för KS budget 13.30-16.30.

På tisdag är det KS AU hela eftermiddagen. 

Onsdag och fredag ska det jobbas i Gamleby som varje vecka. Torsdagen ska ägnas åt möten med nya medlemmar och föreningsdialog. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar