måndag 11 september 2017

Näringslivsdialog

Ljunghälls hade en representant och kommunen hade 12 personer inkluderat tre politiker. Kändes inledningsvis som att det var lite obalans men det blev ett riktigt bra möte ändå trots att det inte fanns någon specifik agenda för mötet. 

Vi hade ett mycket bra samtal om Ljunghälls och den lokala industrins behov. Det var framförallt kompetensförsörjning till industrijobb och behov av en inflyttarservice för att sälja in Vimmerbypaketet till en hel familj där en person ska arbeta på Ljunghälls som lyftes fram av Ljunghälls personalchef. 

Arbetsförmedlingen besökte kommunstyrelsen i förra veckan och avslutade sin presentation med att det finns mycket pengar till bra projekt för att få fler in i arbete och där är det exempelvis unga och utrikesfödda som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden. 

Språkstöd till utrikes födda och utbildning till unga. 

En bättre och mer anpassad SFI på exempelvis kvällstid för att man ska kunna börja arbeta och lära sig språket parallellt med arbetet. Detta har provats på Scania i Oskarshamn med goda resultat och det vore väl bra för flera av våra större och mindre företag med arbetskraftsbehov. 

Det samtalade vi om samt om att Teknikcollege i samverkan med Vimmerby gymnasium fungerar mycket bra för Ljunghälls. 

Avslutningsvis bekräftade Ljunghälls personalchef att denna sortens möten kan ersätta industrirådet som mest hade varit information och inte dialog. 

Tillsammans gör vi Vimmerby till en ännu bättre kommun att leva och verka på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar