tisdag 12 september 2017

Attraktionskraften och SLUS-arbetet i fokus

Ett långt möte med bra diskussioner i KS AU idag. 

Vi hanterade remissvaren på förslaget till social lokal utvecklingsstrategi för kommunen.

Jag föreslog ett möte med alla gruppledarna om förslaget till SLUS som nu efter en gedigen remissrunda ska godkännas av KS och sedan antas av KF. 

Det vore värdefullt att få den presenterad före KF så att alla i KF känner sig delaktiga i detta utvecklingsarbetet som är en start på hur vi tillsammans kan öka attraktionskraften i hela kommunen och öka tilliten. Föreningsliv , nöringsliv och kommunen i samverkan är ledstjärnan i det arbetet. 

Läs mer om SLUS-arbetet på kommunens hemsida och titta på de fem filmerna om Vimmerby som näringslivsenheten tillsammans med ett företag från Öland har producerat. Den första finns nu på sociala medier. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/nyheter-fran-naringslivsportalen/filmpremiar-slusprojektet-presenteras-via-film/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar