fredag 1 september 2017

Energirika möten med MAGNUS gånger 2

I måndags träffade jag Magnus Demervall på kretssamrådet i Mönsterås. Vi hade ett mycket bra samtal efter hans föreläsning om "Hur vi ska vinna valet 2018". Tacksam för den klokskap och det strategiska arbetet som sker på riksplanet och som stöttar oss som arbetar på det lokala och regionala politiska planet. 

Idag, på min födelsedag träffade jag Magnus Ek på Astrid Lindgrens Näs och vi passade på att avsluta vårt möte med en lunch på fina Stadshotellet. 

Vi resonerade om hur Östergötland och Kalmar län skulle kunna utveckla bättre samverkan och vi fann att infrastrukturfrågorna och besöksnäringen är intressanta gemensamma frågor. Men det finns flera saker som förenar förutom det geografiska läget i Östra delen av vårt land. Regionbildningen som kommer att ske förr eller senare borde rimligen utifrån mitt perspektiv ska med hjälp av ett sammanhållet Östergötland- Småland på något sätt. En större region för att att skapa effektiv infrastruktur och sjukvård men alla andra frågor ska skötas mer lokalt av kommunerna. Så ser jag på det men än så länge har inte denna viktiga framtidsfråga för Östra Sverige lossnat och hittat sitt driv underifrån. 

Tacksam för dessa berikande möten !

Närodlade möten i en global värld. Unga människor kan ibland ge så mycket insikt och hjälp att komma vidare i det politiska arbetet. Energi till att helt enkelt skapa förutsättningar för att göra skillnad på olika sätt. TACK 2 gånger MAGNUS!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar