fredag 1 september 2017

Kultur och fritid måste prioriteras och effektiviseras

Jag läser Tomas Petersons blogg och finner en hel del intressanta fakta. 

"Ekonomisk disciplin.


I kommunen kallar vi det att hålla sig inom budget. I debatten och hos vissa politiker verkar det som det finns något ”ovan där” som bara fyller på med resurser. Så är det inte! Vi har en inkomst att hålla oss inom, även om vi har det mycket säkrare att få en inkomst till kommunen än i ett företag där leveransen och prestationen är det enda som ger inkomsten.
Hur har vi då fördelat resurserna i kommunen de senaste fyra åren? Jo för de två största och för välfärden viktigaste områdena har vi gjort så här:
Barn- och Utbildning som omfattar barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolecenter och ytterligare mindre utbildningsområden tilldelades 2014 279,8 mnkr och föreslås för 2018 få 316,2 mnkr. En satsning med 36,4 mnkr eller 13%.Trots denna satsning är det trångt i förskolor och skolor på många platser medan klassrum står tomma i vissa skolor.
Social- och omsorg som omfattar omsorg om äldre, funktionshindrade och andra grupper liksom individ- och familjestöd och andra sociala insatser inom tex flyktingmottagande tilldelades 2014 275,9 mnkr och föreslås för 2018 få 343,2 mnkr. En kraftfull satsning med 67,3 mnkr eller hela 24%. En del av satsningen är justering för underskott 2014 och mycket beror på ökat antal äldre och högre kvalité i omsorgen.
Det sätt kommunen kan skapa ökad välfärd, tillväxt och nya satsningar på är att människor trivs i vår kommun och vill bosätta sig här samt att prioritera och välja ut de områden vi vill satsa på. Bostads- och industritomter eller gator och vägar? Förskolor, grundskolor, gymnasium eller förskollärare, specialpedagoger, rektorer och chefer? Äldreboenden eller omsorgspersonal? Många små och utspridda enheter eller större välorganiserade och effektiva enheter? 
Listan över områden att välja bland och prioritera är hur lång som helst, det gäller att göra rätt och så att så många som möjligt får så bra som möjligt – men det räcker inte till allt och alla!"

Jag har följande kommentarer till ovanstående text:

Kultur- och fritidsfrågorna måste få en bättre politisk styrning då de är mycket viktiga för attraktionskraften liksom näringslivsfrågorna. 

Det är varken en naturlag att urbaniseringen sker eller att stordrift är välorgansierat och effektivare än mindre enheter i avskrivna och betalda fastigheter. Det är denna fråga som präglat de senaste årens politik i Vimmerby. Vi är många som anser att kommunen inte har råd att hyra dyra paviljonger eller bygga en ny stor förskola med 10 avdelningar i ett område där det kommer att samlas mellan 400 och 450 av kommunens förskolebarn. Mönsterås kommun gjorde en utredning för några år sedan som resluterade i att det mest ekonomiskt hållbara och det effektivaste och bästa för medborgarna var förskolor med 4 avdelningar. 

Avslutningsvis var det M och S som tilldelade BUN och SOC ytterligare miljoner på sittande möte utan inblandning av tjänstemännens kompetens och ändrade kommunstyrelsens förslag på kommunfullmäktige i juni. Ekonomisk disciplin blir för mig en mycket ihålig rubrik på ett blogginlägg av en moderat politiker som tillsammans med S har som största och övergripande mål under denna mandatperiod att få ordning på ekonomin efter förre KSOs ledarskap som gjorde så stora och tveksamma investeringar (läs fibernät med fåtal anslutna)  så att vår bank kommuninvest nu är mycket restriktiva med utlåning till exempelvis en nya förskola.  

Vi behöver ett nytt ledarskap för Vimmerby kommun som präglas av ordning och reda och stort ansvar för kommunens ekonomi och där vi utgår från den enskilde medborgarens perspektiv och bygger ett Vimmerby med fokus på att öka attraktionskraften i hela kommunen. Närodlad politik helt enkelt. Vi är ett gäng nya hungriga och äldre erfarna politiker som vill ha ert förtroende för att leda Vimmerby in i framtiden. Läs mer om vår politik här https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida.html och om de förslag som vi har lagt under denna mandatperiod : https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar