tisdag 10 oktober 2017

Banktjänster borde upphandlas så att den bank som kommunen samarbetar med har lokalkontor.

Nordea var den enda banken som svarade på kommunens upphandling av banktjänster. Frågan är om de andra bankerna informerades om kommunens upphandling? Frågan är om bankerna borde ha koll på när kommunen upphandlar? 

Själv anser jag att någon av de tre bankerna som har kontor i Vimmerby borde vara den bank som kommunen samverkar med.

Eva Berglund beskriver i dagens Vimmerby tidning att hon är missnöjd med Nordeas banktjänster. Helen Nilsson anser att det vore rimligt att prioritera samverkan med en bank som har lokalkontor. 

Men handlingskraften saknas och den politiska förmågan hos S och M att leda kommunen brister gång på gång. Denna fråga har avgjorts på tjänstemannanivå, som jag ser det och hänsyn har inte tagits till politiska överväganden. Om det bara finns en som svarar på en upphandling så kan man avbryta och göra om upphandlingen. Det är ju vitsen med en upphandling att man ska få flera anbud att välja på. Men kommunen skrev avtal med Nordea utan att tillfråga eller diskutera frågan med oss i KS AU. 

Tomas Peterson har också uttryckt en vilja att samarbeta med en bank som har lokalkontor. Men den viljan var uppenbarligen inte tillräckligt stark.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/efter-nedlaggningsbeskedet--nordea-kan-mista-kommunen-som-kund-20160217/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/naringsliv/e/3396/efter-flytten-kommunen-overvager-att-byta-bank/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar