måndag 9 oktober 2017

Multiarena i fokus hos många.

Så bra att vi kommer framåt enigt i denna viktiga fråga. Jag har diskuterat en förstudie om multiarena länge och försökt att förankra den idén politiskt i både mitt eget och andras partier. Nu verkar det som att många vill bidra till att genomföra en förstudie. Det är bra för Vimmerby att vi kan samarbeta mot ett gemensamt och tydligt mål, kommun, företag, föreningar och alla politiker. För hela kommunens bästa.

Det kommer att öka delaktigheten och stärka vår attraktionkraft. 

Tillsammans gör vi det som bär och håller står det i sista kapitlet i den sociala lokala strategiska planen som läggs fram för KF den 23 oktober för antagande. 

Först skrev vi en avsiktsförklaring där alla politiska partier skrev under att arbeta mer samverkande och inte så konfliktfokuserat. Nu kan vi snart anta SLUSEN och därefter göra en förstudie för att finansiera och drifta en multiarena i Vimmerby.

Äntligen börjar det gå åt rätt håll efter många års alltför ensidiga debatt i olika frågor. 

Nu finns förutsättningar för att vi kan arbeta tillsammans igen. 

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar